"Rada OPZZ zwraca się do Rządu RP i Parlamentu o uszanowanie woli obywateli i obywatelek popierających ideę przeprowadzania ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji" - zapisano w stanowisku. Rada przypomniała, że wniosek o referendum obywatelskie złożono w Sejmie 20 kwietnia. Obecnie wniosek jest w komisji ustawodawczej.

Związkowcy uważają, że w dalszym ciągu możliwe jest przeprowadzenie referendum szkolnego poprzez przyjęcie inicjatywy poselskiej, zakładającej przesunięcie o rok wejścia w życie reformy edukacji. Rada zaapelowała do posłów o szybkie przyjęcie nowelizacji umożliwiającej zorganizowanie referendum w sprawie reformy edukacji. (ks/pap)
 

Czytaj: Wniosek o referendum oświatowe utknie w komisjach?>>