Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego, którego projekt przekazano do konsultacji społecznych, zapewni lepszą ochronę świadków w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli.
Zmiana dotyczy przesłuchania małoletniego - obecnie brakuje przepisów, które zapobiegałyby wywieraniu presji na świadku. Znowelizowane przepisy wprost przesądzą, że świadek, który w chwili przesłuchania nie ukończył 18 roku życia przesłuchiwany jest bez obecności obwinionego. Dodatkowo na przesłuchaniu obecny będzie psycholog, a także - gdy zaistnieje taka potrzeba - opiekun małoletniego.

Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach>>

Polecamy: Konferencja Edukacja w Samorządach>>>