Wydawnictwo Wolters Kluwer wszystkie osoby zainteresowane rozwojem polskiej oświaty na Kongresie Edukacja i Rozwój. Wydarzenie będzie odbywać się w dniach 22-23 października 2014 r. w Warszawie.
W programie wydarzenia znalazł się m.in. panel poświęcony szkolnictwu zawodowemu.

Rok szkolny 2014/2015 będzie "Rokiem szkoły zawodowców">>

W panelu poświęconym szkołom zawodowym znajdą się:
- Debata – Jak edukację zawodową przybliżyć do rynku pracy? Wnioski po dwóch latach wdrażania reformy;
- Omówienie planów resortów w sprawie rozwoju szkolnictwa zawodowego;
- Innowacje w szkolnictwie zawodowym;
- Kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego;
- Kształcenie dualne i inne rozwiązania;
- Forum Dobrych Praktyk;
- Wsparcie szkół zawodowych w procesie zmian.

Więcej na temat Kongresu Edukacja i Rozwój>>
Więcej na temat XVI KKDS>>

Kongres Edukacja i rozwój