Sejm podjął prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przesuwającym do 1 września 2014 r. datę objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym.
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 102) wpłynął do Sejmu 4 stycznia 2012 r.
Proponowane rozwiązania uelastycznią proces obniżania wieku obowiązku szkolnego poprzez wydłużenie okresu, w którym o posłaniu sześciolatka do szkoły decydują rodzice. Obowiązkowo w wieku sześciu lat edukację zaczną dopiero dzieci urodzone w 2008 r., które rozpoczną naukę 1 września 2014 r.
Dzieci, które decyzją rodziców nie rozpoczną nauki w szkole, będą musiały kontynuować edukację przedszkolną. W projektowanych przepisach zachowano dotychczasowe obowiązki gmin w zakresie dowożenia dzieci sześcioletnich, których droga do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego jest dłuższa niż 3 km.
Projekt skierowano do pierwszego czytania do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 12 stycznia 2012 r.

Monika Sewastianowicz, WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z 9 stycznia 2012 r.