Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) celem prowadzenia stołówki nie jest świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale zapewnienie żywienia w ramach realizacji przez szkołę funkcji opiekuńczej.
Edukacja szansą rozwoju regionów i kraju

Pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie spoza szkoły zapłacą wyższą cenę za obiad w szkolnej stołówce. Ich posiłki nie są bowiem objęte zwolnieniem z podatku VAT.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Woźna zapłaci drożej za szkolny obiad>>