11 lutego posłowie sejmowej Komisji Polityki Społecznej  i Rodziny rozpoczną prace nad poselskim projektem świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli. Po raz pierwszy zbierze się specjalna podkomisja, która ma wypracować ostateczny kształt ustawy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej popiera nowe świadczenia, ale projekt stanowiska rządu w tej sprawie na 13 stronach wymienia błędy wymagające poprawy. Najpoważniejszą jest konieczność nowelizacji kilkunastu dodatkowych ustaw.
ZNP już po przygotowaniu projektu ustawy zwracał uwagę, że przygotowany dokument zawiera wiele błędów. Na przykład ze świadczeń kompensacyjnych nie będą mogli korzystać nauczyciele zatrudnieni na pół etatu. Wyjaśnienia także wymagają zasady wypłaty odpraw emerytalnych. Najwięcej emocji wywołuje jednak wysokość nowych świadczeń.
- To wyjątkowo niesprawiedliwe rozwiązanie. Będziemy się domagać podniesienia wysokości świadczeń kompensacyjnych z 80 do 100 proc. wysokości emerytury kapitałowej - mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
Także rząd zwraca uwagę na błędy zawarte w projekcie ustawy. Resort pracy wyjaśnia, że wszystkie uwagi merytoryczne mają przede wszystkim na celu dostosowanie niewystępującego dotychczas w ustawodawstwie rodzaju świadczenia do obowiązujących zasad przyznawania emerytur i rent. To ZUS będzie realizował przepisy przyszłej ustawy, a nauczycielskie świadczenia kompensacyjne wchodzą w miejsce dotychczasowych wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.
Zarówno posłowie jak i sami nauczyciele obawiają się, że ze względu na kryzys gospodarczy przywileje emerytalne dla tej grupy zawodowej mogą być częściowo ograniczone. Według szacunków MPiPS z nowego rozwiązania może skorzystać około 90 tys. osób. Szacunkowy koszt takiego rozwiązania może kosztować budżet państwa około 4 mld zł. Natomiast zwiększenie o 20 proc. wysokości wypłat spowoduje, że z budżetu na ten cel będzie trzeba wydać dodatkowo 1 mld zł. Eksperci ubezpieczeniowi zwracają uwagę, że Polski nie stać na podwyższanie wysokości tych świadczeń.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 10.02.2009 r.