„Rzeczpospolita” zamieszcza obszerny artykuł na temat najbardziej popularnych kierunków studiów oraz nowych kierunków, które pojawiają się na uczelniach, zgodnie ze zmieniającymi się oczekiwaniami kandydatów. – Chcemy sprostać dynamicznie rozwijającemu się rynkowi pracy – tłumaczą przedstawiciele szkół wyższych. Wśród otwieranych kierunków są bałkanistyka, praca socjalna, mikrobiologia, studia śródziemnomorskie, kreatywne pisanie. Uniwersytet w Poznaniu przygotował na rok akademicki 2008/2009 dwa nowe kierunki: dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz wschodoznawstwo. Uczelnia znacznie rozszerzyła także proponowane studentom specjalności. Na kierunku astronomia utworzono m.in. astronomię z informatyką oraz astronomię i zastosowanie sztucznych satelitów.

Na kierunku komunikacja europejska studenci mają do wyboru bałkanistykę oraz medioznawstwo. Na pedagogice można wybrać: pracę socjalną, resocjalizację albo wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. W tym roku uczelnia chce przyjąć łącznie 18 tys. 56 osób. W ubiegłym roku największą popularnością wśród kandydatów cieszyła się pedagogika specjalna – doradztwo zawodowe i personalne. O jedno miejsce walczyło 15,47 osoby. W czołówce były też: gospodarka przestrzenna, stosunki międzynarodowe, japonistyka, psychologia czy politologia.

Rzeczpospolita, 30 lipca 2008 r.