Podczas egzaminu podstawowego maturzyści musieli rozwiązać 14 zadań, w ramach testu na czytanie ze zrozumieniem, odnoszącego się do wykładu Edwina Bendyka "Internet - śmietnik czy sezam kultury?", wygłoszonego w 2001 r. w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Jedno z zadań miało charakter zamknięty (maturzysta wybiera jedną z podanych odpowiedzi), pozostałe były otwarte (uczeń sam udziela odpowiedzi).
Zadanie zamknięte brzmiało: "Hotele sieci Marriott, restauracje McDonalds i język angielski to według autora symbole: A. otwarcia na lokalne kultury, B. amerykanizacji kultury, C. konfrontacji różnorodnych kultur, D. współczesnej kultury europejskiej", zaś jedno z zadań otwartych: "Wyjaśnij, dlaczego odpowiedź na postawione w tytule artykułu pytanie uzależniona jest według autora od osobistych doświadczeń i przekonań?". Jeszcze inne pytanie to: "Wymień trzy według autora nieprawdziwe stereotypy dotyczące Internetu, które w swoim artykule przedstawia i demaskuje".
Oprócz rozwiązania testu maturzyści musieli także napisać wypracowanie. Mieli do wyboru dwa tematy. Jeden z nich brzmiał: "Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera "Świętoszek" scharakteryzuj głównego bohatera oraz omów postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej postaci".
Drugi temat to: "Na podstawie podanego fragmentu utworu Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem" przedstaw przemyślenia Marka Edelmana o możliwościach godnego życia w czasach Zagłady i różnych poglądach na temat godnej śmierci". W przytoczonym fragmencie Edelman opowiada o Żydzie stojącym na beczce, któremu niemieccy oficerowie nożycami obcinali brodę oraz o podchorążym, któremu aresztowano dziewczynę.
Arkusze egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej CKE.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce, 5 maja 2010 r.