Materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty, zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych.

 

Korepetycje online też opodatkowane>>

 

Miliony pobranych materiałów

Od 2 do 8 kwietnia br. ze stron CKE, OKE i MEN pobrano prawie 2,6 mln materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Największym zainteresowaniem cieszyły się arkusze z 3 kwietnia – pobrano je 879 tys. razy (poziom podstawowy – matematyka i poziom rozszerzony: matematyka, filozofia, język łaciński, historia sztuki oraz historia muzyki). 6 kwietnia arkusze pobrano 739 tys. razy (poziom podstawowy – języki obce nowożytne). Kolejnym dniem, w którym odnotowano znaczącą liczbę pobranych arkuszy był 2 kwietnia – 704 tys., czyli pierwszy dzień próbnego egzaminu maturalnego, kiedy to udostępniono arkusze do języka polskiego (poziom podstawowy) oraz języka polskiego i fizyki (poziom rozszerzony).

 

Materiały obejmowały arkusze w wersji standardowej i dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych zamieszczone zostały na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), stronach internetowych MEN i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

 


 

Więcej informacji – egzamin ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminach ósmoklasisty i maturalnym dostępne są również na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  •     informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;
  •     przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;
  •     arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;
  •     arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;
  •     osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;
  •     filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Od 2 do 8 kwietnia br. udostępniliśmy arkusze próbnego egzaminu maturalnego, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Wszyscy chętni uczniowie mogli w tych dniach sprawdzić swoje umiejętności. Dziś publikujemy zasady oceniania. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!