Ministerstwo Pracy przygotowuje projekt ustawy, która ma ograniczyć przywileje emerytalne. Gotowy projekt nowego prawa ma trafić do konsultacji społecznych w Komisji Trójstronnej a w czerwcu  do Sejmu – tak, aby proces legislacyjny zakończył się przed wakacjami. 

Nauczyciele są jedną z największych grup zawodowych korzystających z wcześniejszych emerytur. Mogą na nią przejść na dwa sposoby: uzyskawszy wiek 55/60 lat ze stażem pracy 20/25 lat, z czego 15 lat w oświacie - lub na ogólnych zasadach, według których trzeba mieć 30 lat stażu pracy, z czego 20 lat w oświacie. W szkolnictwie specjalnym  wystarczy 25 lat stażu (w tym  20 lat  w szkolnictwie specjalnym).

Nauczyciele, którzy do końca 2008r. nie osiągną wymaganego stażu i wieku, nie będą mogli skorzystać z pomostówek – ma być zapisane w projekcie. W zamian – podwyżka pensji i możliwość skorzystania z rządowych programów aktywizujących, dających możliwość przekwalifikowania się.    

źródło: Gazeta Wyborcza, 26 marca 2008r.