Do Finlandii Anna Zalewska poleci na zaproszenie tamtejsze minister edukacji. Wizyta będzie trzydniowa - zefowa MEN odwiedzi Wspólny Urząd ds. Edukacji w regionie Espoo (Omnia). Instytucja ta odpowiada za politykę edukacyjną i rozwój regionalny. Jej celem jest opracowywanie rozwiązań poprawiających edukację.

Anna Zalewska planuje też wizytę w w Fińskiej Narodowej Agencji ds. Edukacji (EDUFI) zapozna się ze sposobem funkcjonowania fińskiego systemu edukacji. EDUFI to krajowa agencja rozwoju odpowiedzialna za edukację wczesnoszkolną, opiekę nad dziećmi, kształcenie ogólne i zawodowe. Odwiedzi również Uniwersytet Helsiński.

Minister planuje również wizytę w dwóch helsińskich szkołach (Strömberg i Arabia), gdzie spotka się z uczniami i nauczycielami.

Fiński system edukacji uważany jest za najlepszy na świecie - jego główną zaletą jest położenie nacisku na rozwijanie kreatywności. Zawód nauczyciela cieszy się prestiżem, a doskonalenie finansowane jest z budżetu państwa.

Nauczyciel z wyższym wykształceniem w Finlandii - jak pokazuje raport Education at Glance - zarabia ok. 50.000$ rocznie, czyli o połowę więcej niż nauczyciel w Polsce.

Nauczyciel nie będzie mógł dorobić na zleceniu>>