Według gazety alarmistyczne doniesienia o gwałtownych cięciach etatów w szkole mają niewiele wspólnego z rzeczywistościa - "DGP" wylicza, że we wrześniu 2014 r. etatowych nauczycieli było 654,2 tys., czyli o 11,5 tys. więcej niż w 2013 r. Dziennik oblicza też. że od 2006 r. przybyło 20,5 tys. pedagogów zatrudnionych na Kartę Nauczyciela.

Zwolnienie nie ochroni przed zmniejszeniem godzin nauczycielowi mianowanemu>>

Główną przyczyną wzrostu zatrudnienia jest ograniczenie liczebności pierwszych klas szkół podstawowych. Samorządowcy narzekają też, że politykę kadrową utrudniają im organizacje związkowe.
– W szkołach, w których pracuje zaledwie 20 osób, działa często aż pięć związków – wylicza Ryszard Stefaniak, naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Związek zawodowy ma pięć dni na udzielenie informacji o przynależności nauczyciela>>