Świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz okręgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi - podkreśla MEN w komunikacie. Dodaje, że placówki nie mogą pobierać opłat za ich wydanie. Odpłatne mogą być natomiast duplikaty lub legalizacja dokumentów.
Resort przypomina także, że nie jest uprawnione umieszczanie na tych dokumentach znaków graficznych, oznakowań i pieczęci innych, niż wymienione w rozporządzeniu.

Program pomoże w bezbłędnym wypełnieniu świadectwa>>