Jak podaje ministerstwo, kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do tego typu szkoły będą zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika oraz wykształcenia średniego branżowego.
Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, dlatego też, aby umożliwić im kontynuację nauki w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku szkolnego 2020/2021 zacznie funkcjonować dwuletnia branżowa szkoła II stopnia.

 

MEN przygotował nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów