W związku z przygotowywaną obecnie reformą systemu edukacji na Ukrainie goście szczególną uwagę zwrócili na kwestie związane z organizacją nauczania, w tym dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych i etnicznych, doskonaleniem nauczycieli czy finansowaniem oświaty.Wizytę przedstawicieli oświatowej kadry kierowniczej z Ukrainy zorganizował Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
W programie wizyty przewidziano również spotkania z ekspertami Biura Edukacji m.st. Warszawa, MSCDN, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Kuratorium Oświaty. Goście zapoznali się także z pracą Międzyszkolnych Zespołów Nauczania Mniejszości Ukraińskiej w Szkole Podstawowej nr 211 i Gimnazjum nr 45 w Warszawie. Więcej>>

Polska i Ukraina nawiążą współpracę w dziedzinie edukacji>>