Do szkół dostarczono 80 tysięcy 816 egzemplarzy I części „Naszego elementarza". To największa liczba szkół i liczba zamówionych podręczników w całym kraju.

Dodatkowy elementarz z rezerwy kuratorium>>

 
Dystrybucja do wszystkich szkół w kraju I części „Naszego elementarza" ma zakończyć się do 22 sierpnia 2014 r. Do tego dnia, do 12 tysięcy 57 szkół trafi 568 tysięcy 216 egzemplarzy podręczników. Kolejne części Elementarza trafiać tam będą sukcesywnie.

Reforma podręcznikowa będzie jednym z tematów XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>