Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju i czerwcu i sierpniu 2014 roku przystąpiło 294 942 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Poprawkę w sierpniu zdawało 61 090 absolwentów.

Maturę zdało 81 proc. uczniów. Najgorzej poszła matematyka>>

W sumie pozytywny wynik z egzaminu dojrzałości w 2014 uzyskało 82 proc. zdających. Najgorzej, jak co roku, poszedł egzamin z matematyki - po uwzględnieniu matury poprawkowej - oblało go 17 proc. maturzystów.
Najlepiej maturę zdali absolwenci liceów ogólnokształcących - 89 proc. pozytywnych wyników, najgorzej wypadły technika uzupełniające - tylko 22 proc. sukcesów.
W ubiegłym roku świadectwa maturalne otrzymało 88 proc. abiturientów. Pełne dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej>>

Kluzik-Rostkowska: matura nie może być za łatwa>>