Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów
Szkoła, a z nią dyrektor i nauczyciele, jest zobowiązana dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów oraz zapewnić odpowiednie warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
Artykuł zawiera informację o rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych oraz sposobach optymalizacji rozwoju uczniów.

Zwolnienie nauczyciela – Niezbędnik Dyrektora Szkoły
Zwolnienia to jeden z najtrudniejszych elementów pracy dyrektora, dlatego temu zagadnieniu poświęcony został majowy Niezbędnik, zawierający artykuły o charakterze prawnym, psychologicznym i społecznym. Prezentujemy również opinie dyrektorów i ich doświadczenia w tym zakresie.

Dzielenie się przywództwem – wartość współpracy

Ukazanie roli dyrektora szkoły jako kreatora kultury organizacyjnej szkoły, refleksja nad dystrybucją przywództwa w szkole i odpowiedzialnością przywódczą nauczycieli oraz wsparcie dyrektorów szkół w rozwijaniu potencjału przywódczego, to niektóre z najważniejszych celów majowej lekcji Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły”.

Cyberzagrożenie czy cyberszansa?
Nowe technologie zmieniają oblicze edukacji, stawiając nowe wyzwania przed nauczycielami i dyrektorami. Szkoły zmagają się z neutralizacją tradycyjnych sposobów wychowania. Autorka artykułu stara się odpowiedzieć na pytania, czy jesteśmy na to przygotowani? Jakie są kompetencje pedagogów do korzystania z technologii informatycznych? Jak wychowywać w dobie cyfrowej szkoły? Jak stać się kreatorem treści elektronicznych, uczyć przez współdziałanie, otwierać się na szanse, nie lekceważąc zagrożeń?

A ponadto:
– Jak rozliczyć wycieczkę szkolną?
– Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole;
– E-ocenianie – nowa jakość w edukacji;
– Recenzja książki "Istota uczenia się".  Spis treści numeru>>

Informacje o prenumeracie>>