Kuratorium oświaty opublikowało na swojej stronie wykaz najlepszych gimnazjów w woj. małopolskim. Listę ułożono na podstawie dwóch wskaźników: edukacyjnej wartości dodanej i wyników egzaminów. Zestawienie przeznaczone jest dla rodziców i dzieci wybierających szkoły. To pierwsza tego typu lista w Polsce. Edukacyjna wartość dodana (EWD) to wskaźnik, który pozwala określić, jaki był wkład szkoły w wiedzę uczniów i jaka jest różnica w poziomie edukacji dziecka od momentu rozpoczęcia nauki w gimnazjum do chwili opuszczenia placówki. Do tej pory na stronie internetowej www.cke.scholaris.pl dostępne były informacje o wyniku EWD dla konkretnych gimnazjów w Polsce. EWD wylicza się na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego i m.in. sprawdzianu po szkole podstawowej. Rodzice z Małopolski nie muszą już samodzielnie szukać informacji o szkołach i robić porównań. Wykaz, który umieszczono na stronie kuratorium (www.kuratorium.krakow.pl), to nie ranking, ale lista najlepszych szkół - 173 „szkół sukcesu” oraz 25 „szkół wspierających” - ułożona alfabetycznie według powiatów. „Nie chcemy nikogo skrzywdzić. Upubliczniamy w tym roku wykaz tylko najlepszych szkół, ponieważ chcemy dać szansę organom prowadzącym, aby przyjrzały się metodom analizy wyników nauczania i mogły rozpocząć dyskusję z konkretną szkołą o powodach uzyskania takiego a nie innego wyniku” - wyjaśnił wojewoda. Jak zaznaczył, za rok upubliczniona zostanie pełna lista, także szkół, w których wyniki egzaminów były słabe, a EWD niska. Jak poinformowała wicekurator Agata Szuta, we wrześniu małopolskie kuratorium chce zająć się placówkami wymagającymi pomocy i ocenić, jakiego wsparcia one potrzebują. Według kierownika Wydziału Badań i Analiz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Anny Rappe, być może do końca roku uda się zakończyć prace nad pilotażowym programem obliczenia EWD także dla szkół ponadgimnazjalnych.

Źródło: Rzeczpospolita, 8 września 2009r.