W jednej z lubelskich podstawówek w szkolnej stołówce zawisła tablica, na której wypisano zasady kulturalnego spożywania posiłków. Na pierwszym miejscu znalazła się na niej modlitwa przed i po jedzeniu. Sprawa zbulwersowała rodziców uczniów. Dyrektorka szkoły tłumaczy, że podstawę do podejmowania tego rodzaju działań daje jej statut szkoły. Po doniesieniach prasowych, zgodność statutu z prawem zbada lubelskie kuratorium. Chodzi przede wszystkim o zapisy, że "szkoła kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o naukę Kościoła katolickiego" oraz że "wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety - przede wszystkim przybliżenie postaci oraz nauki Ojca Świętego". Statut szkoły rada miasta zatwierdziła w 1999 r., jednak nie było w nim wtedy kwestionowanych zapisów. Po zmianie umknęły one także uwadze kuratorium, które zajmie się nimi teraz.
- Przeanalizujemy zapisy statutu pod kątem prawnym. Przyjrzą się im wizytatorzy z kuratorium, ale mamy też radcę prawnego - mówi Jolanta Misiak z kuratorium, analiza może potrwać 30 dni. Władze miasta również poczekają na analizę kuratorium, nie chcą na razie zajmować stanowiska. Więcej>>

Polecamy: Modlitwa przed jedzeniem elementem szkolnego savoir vivre?