Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku, jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Adresaci
Prawo ubiegania się o kredyty mają studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.

Wniosek
Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się zaświadczenie o odbywaniu studiów, dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.
Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny można uzyskać w oddziałach banków. Więcej>>

Dowiedz się więcej z książki
Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł