O koszty kampanii #jesteśmyzwami posłowie pytali już w zeszłym roku. Wtedy resort edukacji bardzo lakonicznie odpowiadał, że to sprawa pomiędzy nim a firmą, która zrealizowała zamówienie. Do danych o kosztach dotarła w styczniu "Rzeczpospolita" - spot stworzyła firma Ad Craft sp. z o.o. za 40.000 zł.

 

MEN nie zdradzi, ile kosztował spot o dzieciach czekających na egzamin>>

 

Jedyna umowa z tą firmą

Posłowie pytają resort, co nim kierowało przy wyborze firmy nagrywającej spot i czy MEN podejmowało wcześniej współpracę z tym podmiotem.

- Dokonując zakupu usług w zakresie przygotowania materiału informacyjnego, MEN przestrzegało zarówno procedur wewnętrznych, jak i przepisów dotyczących zamówień publicznych - wyjaśnia wiceminister Marzena Machałek - Wykonawca spotu firma Ad Craft Sp. z o.o., jako jedyny podmiot wyraził gotowość podjęcia się zadania i przygotowania spotu w bardzo krótkim czasie - dodaje.

 


Machałek tłumaczy, że realizacja spotu wymagała m.in. szybkiej organizacji potrzebnego zaplecza produkcyjnego, przygotowania podkładu muzycznego, obróbki graficznej i dźwiękowej materiału. Firma ta w sposób spójny i szybki przedstawiła koncepcję scenariusza spotu, który spełnił nasze oczekiwania. Istotnym warunkiem powodzenia produkcji spotu było zaangażowanie kilkunastu uczniów (nie aktorów), którzy zdawali egzaminy.