- Dobra znajomość języków obcych to kluczowa kompetencja, umożliwiająca właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie - powiedziała minister edukacji narodowej Katarzyna Hall inaugurując międzynarodową konferencję „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie", która rozpoczęła się 28 września w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Minister Hall zwróciła uwagę, że kształcenie językowe już od wielu lat stanowi priorytet edukacyjny Unii Europejskiej, jest też jednym z kluczowych zagadnień polskiej prezydencji w Radzie UE w obszarze edukacji.
W specjalnym przesłaniu wideo, skierowanym do uczestników konferencji, Androulla Vassiliou, komisarz UE do spraw edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży podziękowała polskiemu rządowi za zwrócenie uwagi na znaczenie nauczania języków obcych. - Cieszę się, że jest to priorytetem polskiej prezydencji, bo jest także i moim - powiedziała komisarz Androulla Vassiliou.
Podczas konferencji minister Katarzyna Hall i Rytis Martikonis, p.o. dyrektor generalny Komisji Europejskiej do spraw tłumaczeń, wręczyli certyfikaty laureatom polskiej X edycji konkursu European Language Label. Certyfikaty „Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych" otrzymało 18 laureatów w trzech kategoriach: instytucjonalnej, nauczycielskiej oraz w kategorii „osoby indywidualne uczące języków obcych".
Konferencja w sposób wszechstronny obejmuje różnorodne aspekty kształcenia językowego, w tym szczególnie nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, nauczanie w klasach wielokulturowych, kształcenie na rzecz mobilności, umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego oraz na potrzeby rynku usług językowych.
 
Źródło: MEN, 28.09.2011 r.