Już 593 gminy wykorzystały unijne środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, aby stworzyć lub dofinansować przedszkola. Do podziału w latach 2007 – 2013 jest tylko 900 mln zł, a to kilkakrotnie mniej niż potrzeby samorządów. Wójtowie i burmistrzowie, którzy dopiero zamierzają ubiegać się o dotację na przedszkola, muszą się pospieszyć, ponieważ pieniądze się już kończą.
już w ubiegłym roku wydało wszystkie pieniądze przewidziane na przedszkola (57 mln zł) województwo podkarpackie. W 2010 roku ostatnie konkursy zostały zorganizowane w województwach łódzkim, lubelskim i kujawsko-pomorskim. Następnych nie będzie do 2014 roku, czyli do kolejnej tzw. perspektywy finansowej UE.
Około 30 mln zł z ponad 71 mln zł zostało jeszcze w na Mazowszu, zachodniopomorskie wydało 21 mln zł z prawie 39 mln zł. dolnośląskiego ma do wydania 20 mln zł.
Pozyskanie dotacji oznacza, że gmina może stworzyć nowe przedszkole prawie bez kosztów. Gminy otrzymały dotacje w wysokości od 65 tys. do 3 mln zł. Samorząd może za nie adaptować do potrzeb edukacji przedszkolnej posiadane przez siebie niewykorzystane pomieszczenia, np. szkolne, kupić pomoce dydaktyczne, meble, zabawki. Może na to przeznaczyć do 10 proc. dotacji. Resztę dofinansowania można przeznaczyć na opłacenie personelu, w tym pracy logopedy czy psychologa, na catering oraz organizowanie dla dzieci dodatkowych atrakcji, takich jak wycieczki czy wyjścia do teatru.

Gazeta Prawna, 29 września 2010 r., Beata Lisowska