Wynika z tego, że sposób zakończenia przedmiotowego postępowania "konkursowego", wynikające z tego tytułu spory, jak również sposób procedowania w trakcie tego "konkursu", nie podlega kognicji sądów administracyjnych – uznał WSA w Białymstoku.

Sąd okręgowy ogłosił konkurs o poszukiwaniu kandydata na stanowisko wizytatora w okręgowym zespole nadzoru pedagogicznego działającym przy tym sądzie. Spośród zgłoszonych wymagania formalne spełniła jedna osoba. Po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatką, poproszono ją o dostarczenie dodatkowych dokumentów – opinii o pracy w charakterze psychologa. Dokumenty te przedłożyła, jednak komisja konkursowa negatywnie zaopiniowała jej kandydaturę. Od decyzji odwołała się do sądu.
Zdaniem WSA stosunek pracy wizytatora w okręgowym zespole nadzoru pedagogicznego przy sądzie okręgowym – jako nawiązywany na podstawie Kodeksu pracy – nie jest stosunkiem administracyjno-prawnym, a ma charakter wyłącznie cywilnoprawny, pozbawiony elementów władczości. W konsekwencji, przy braku odmiennych regulacji, nabór, na podstawie którego następuje wyłonienie osoby przyszłego pracownika - wizytatora, nie ma charakteru postępowania administracyjnego, w wyniku którego wydaje się akt podlegających kontroli sądowo-administracyjnej. Więcej w Serwisie Samorządowym Lex>>