O zmianach w ustawie o systemie oświaty opowie autor komentarza do tej ustawy - dr Mateusz Pilich. Przedstawi najnowsze modyfikacje związane z ochroną danych osobowych uczniów, dotowaniem szkół, a także projekty, które znajdują się na poszczególnych etapach prac legislacyjnych. Kolejną część wykładu prelegent poświęci zapowiadanej w styczniu przez MEN reformie Karty Nauczyciela.
Wykład poświęcony finansowaniu oświaty przedstawi prof. Antonii Jeżowski, autor książki "Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą". Skupi się zwłaszcza na wpływie braku stabilności prawa finansów publicznych na politykę edukacyjną państwa. Zajmie się także takimi kwestiami, jak: zmiany w subwencji oświatowej, zasady finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rok 2013 oraz skutki zapowiadanego systemu dotowania wychowania przedszkolnego z budżetu państwa.
Ostatnia część konferencji poświęcona będzie ruchowi kadrowemu w szkole. Wykład na ten temat przedstawi Teresa Konarska, autorka publikacji "Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły".
Skupi się przede wszystkm na dynamice stosunku pracy wynikającej m.in. z wypowiadaniem umów w czasie absencji nauczyciela w okresie tzw. ruchu służbowego. Poruszone zostaną w szczególności kwestie kolizji kodeksu pracy i Karty Nauczyciela w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz przekształcanie umów także w trakcie roku szkolnego na podstawie ściśle określonych form. Pełny program konferencji dostępny jest na stronie AZDS.

Zachęcamy także do zapoznania się z programem III zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się już 20 maja 2013 r.>>