Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów trwa od 2000 r., badanie odbywa się co trzy lata. Polska uczestniczy w tym przedsięwzięciu od samego początku. W roku 2012 wzięło udział 65 krajów i regionów z całego świata. Realizacja badania w każdej szkole polega na przeprowadzeniu testu wiedzy i umiejętności wśród wylosowanych uczniów urodzonych w roku 1999. PISA jest badaniem dobrowolnym i anonimowych (do udziału uczniów wymagana jest zgoda rodziców).

Eksperci o sukcesie badań PISA: nauczyliśmy uczniów rozwiązywać testy>>

Upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, ich miejscowości i regionów). Etap terenowy badania jest zaplanowany na 2 - 27 marca 2015 r., który obejmie uczniów z 160 wylosowanych w całej Polsce gimnazjów oraz kilkunastu szkół ponadgimnazjalnych. Od początku grudnia 2014 roku przedstawiciele IBE rozpoczną rekrutację szkół do badania.

Źródło: eduentuzjasci.pl, stan z dnia 11 grudnia 2014 r.

Broniarz: wyniki PISA to powód do radości, a nie krytyki>>