Spotkanie to odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatury Urzędu w Tarnowie. Poświęcone było realizowanemu przez resort sprawiedliwości programowi „Edukacji prawnej w szkołach”.
- Prawo jest jak mapa w coraz bardziej złożonej rzeczywistości. W szkołach uczymy się wielu rzeczy, jedne są mniej, inne bardziej praktyczne. Nie jestem – również, jako filozof – zwolennikiem tezy, że szkoła powinna przekazywać jedynie wiedzę bezpośrednio przydatną w codziennym życiu. Niemniej jednak każdy obywatel po zakończeniu powszechnej edukacji powinien mieć podstawową wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego świata. - podkreślił Jarosław Gowin.
Wraz z MEN, Krajową Radą Radców Prawnym i Stowarzyszeniem Sędziów "Themis", resort sprawiedliwości realizuje program edukacji prawnej w szkołach. Są to przede wszystkim bezpłatne lekcje prowadzone przez praktyków prawa.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje się również do realizacji projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”. W ramach projektu  w 150 gimnazjach i 150 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju zrealizowane zostaną specjalne warsztaty nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.