Regulacje dotyczące rozliczania dotacji oświatowych znalazły się w art. 80 u.s.o. Gmina może ustalić, jakie dane znajdą się w rozliczeniu dotacji, nie ma jednak prawa wstrzymać wypłaty pieniędzy do czasu złożenia rozliczenia. Takiej możliwości przepisy nie przewidują.

Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa oświaty 2016 - nowe zasady organizowania wspólnej obsługi szkół, przedszkoli i placówek w samorządowych centrach usług wspólnych - SZKOLENIE>>

"Organ stanowiący nie może także ingerować w podstawy obliczenia dotacji, które zostały uregulowane w ustawie. Nie ma prawa również udzielić subdelegacji na rzecz organu wykonawczego, przez przeniesienie na ten ostatni organ kompetencji do uregulowania zarządzeniem określonych kwestii dotyczących rozliczeń" - czytamy w książce "Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej".
Termin składania dokumentów rozliczeniowych, o którym mowa w art. 80 u.s.o. ma charakter techniczny.

Dyrektor musi udostępnić dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji>>

Dowiedz się więcej z książki
Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł