„Czy kształcenie w szkołach specjalnych jest realizowane w sposób prawidłowy oraz czy wspiera adaptację uczniów do dorosłego życia” - na to pytanie kontrolerzy będą szukać odpowiedzi na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Raport powstanie w trzecim kwartale.

Z kolei w czwartym kwartale 2020 r. i w pierwszym kwartale 2021 r. kontrolerzy Izby postarają się odpowiedzieć na pytanie „czy organizacja pracy nauczycieli sprzyja właściwej realizacji ich zadań”. Efekt tej kontroli poznamy w drugim kwartale 2021 r.

„Czy dzieci i młodzież szkolna mają zapewniony dostęp do opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych” - odpowiedź na to pytanie poznamy w raporcie opublikowanym w drugim kwartale 2021 r.

Czytaj: NIK ma gotowy plan kontroli na ten rok>>

NIK przyjrzy się także zabezpieczeniom szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Raport Izby będzie gotowy w trzecim kwartale 2020 r. Przebada także efekty realizacji projektów dotyczących zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu szkołom z terenu województwa lubelskiego (raport – trzeci kwartał 2021 r.). Izba zbada też, jak gminy realizują obowiązek dowożenia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych (raport – trzeci kwartał 2020 r.) oraz dostępność profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych (raport – czwarty kwartał 2020 r.).

 

NIK sprawdzi finanse szkół wyższych

Kontrolerzy Izby odpowiedzą także na pytanie, czy system finansowania szkolnictwa wyższego zapewnia prawidłową realizację zadań przez uczelnie (wyniki – drugi kwartał 2021 r.), czy zapewniono właściwe warunki prawne i organizacyjne do rekrutacji oraz kształcenia cudzoziemców i w rezultacie prawidłowo finansowano to zadanie (raport – czwarty kwartał 2020 r.), czy realizacja strategicznych programów badań naukowych przyniosła oczekiwane efekty (wyniki – czwarty kwartał 2020 r.), w jaki sposób instytuty prowadziły gospodarkę finansową i realizowały zadania statutowe, w tym finansowane ze środków publicznych (wyniki – czwarty kwartał 2020 r.), czy oferta edukacyjna państwowych szkół wyższych w województwie dolnośląskim jest dostosowana do wymogów współczesnego rynku pracy? (wyniki – czwarty kwartał 2020 r.)

Izba co roku uwzględnia sugestie tematów kontroli zaproponowane przez Sejmową Komisję do Spraw Kontroli Państwowej -  w tym roku zarekomendowała do realizacji 53 tematy; Komisje senackie przedstawiły 18 zagadnień; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – 12; Rzecznik Praw Obywatelskich  – 15.

Oprócz tego co roku w kilkuset podmiotach przeprowadzane są kontrole doraźne.