Od 1 września 2018 r. nie istnieją szkoły pomaturalne, bibliotekarskie i animatorów kultury. Zabrakło do tej pory rozporządzenia, które dostosowuje do tej zmiany przepisy dotyczące egzaminów - dlatego resort kultury przygotował stosowną nowelizację.

 

 


 

Zmianę ułatwia fakt, że - jak podaje resort w uzasadnieniu - do dnia 31 sierpnia 2018 r. (w okresie prowadzenia działalności przez pomaturalne szkoły bibliotekarskie i animatorów kultury) do Centrum Edukacji Artystycznej, specjalistycznej jednostki nadzoru nad szkołami i placówkami artystycznymi, nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych w celu uzyskania świadectwa albo dyplomu ukończenia pomaturalnej szkoły bibliotekarskiej i animatorów kultury.


 

Sprawdź również książkę: Oświata jako zadanie publiczne >>


Warto przeczytać: NSA: Każdy może sprawdzić, jak przygotowywana jest matura