Wnioskodawca zwrócił się do dyrektora gimnazjum o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej wyników egzaminu gimnazjalnego, poprzez wypełnienie i odesłanie załączonego do wniosku formularza.
Dyrektor działając na podstawie art. 14 ust. 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), umorzył postępowanie o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyników egzaminu gimnazjalnego. W uzasadnieniu podkreślił, że udostępnienie informacji publicznej we wnioskowanej formie nie jest możliwe, gdyż nie gwarantuje ochrony uczniów przed identyfikacją ich danych osobowych oraz uzyskanych przez nich wyników egzaminu gimnazjalnego.
Wnioskodawca zwrócił się do dyrektora o uzupełnienie decyzji, poprzez wskazanie organu odwoławczego. Dyrektor odmówił jednak uzupełnienia swej decyzji. W odpowiedzi skarżący złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją. I tym razem dyrektor gimnazjum utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>