Okna wymienione zostaną w 15 placówkach oświatowych, głównie szkołach. Koszt wstawienia ok. 1,1 tys. okien to ponad 1,1 mln zł.
W planach znalazły się również kompleksowe remonty dziesięciu dachów, oraz dwóch sal gimnastycznych. W ramach remontowanych sal sportowych wykonane zostaną m.in. nowe podłogi, instalacje centralnego ogrzewania, oświetlenie.
"Na remonty w placówkach oświatowych Częstochowa przeznacza ok. 3,1 mln zł. Jak co roku najważniejsze z nich wykonane zostaną w czasie wakacji" - powiedział  rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie Włodzimierz Tutaj.
Z nowym rokiem szkolnym, uczniowie zyskają także dostęp do trzech boisk wielofunkcyjnych - do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego. Boiska pokryte zostaną specjalną nawierzchnią poliuretanową. Koszt ich budowy wyniesie ok. 2 mln zł. "Pieniądze na ten cel pochodzą z dodatkowych środków inwestycyjnych" - poinformował Tutaj.
Częstochowski samorząd zarządza ok. 130 jednostkami oświatowymi.