Program zdrowotny "Wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci oraz korygowanie nieprawidłowości" jest skierowany do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Jest on m.in. następstwem ubiegłorocznego ważenia tornistrów wśród uczniów szkół powiatu częstochowskiego, podczas którego wykazano, że co jedenaste dziecko miało za ciężki tornister.
"Uczniowie zostaną poddani badaniu postawy przez lekarza specjalistę a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dostaną wskazówki co do dalszego postępowania, otrzymają również informację dla rodziców" - powiedziała naczelnik wydziału zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie Grażyna Stramska-Świerczyńska.
Stramska-Świerczyńska dodała, że zaszczepienie wśród uczniów i rodziców działań profilaktycznych, takich jak np. ważenie tornistrów jest trudnym zadaniem. "Badaliśmy już młodsze dzieci, ale one nie zdawały sobie sprawy ze swojej sylwetki. W tym roku program jest skierowany do starszych klas, które już powinny wiedzieć, że ich zdrowie zależy też od nich samych, że ważne jest jak wygląda postawa podczas pracy przy komputerze, czy biurku, że nie należy nosić zbędnych rzeczy w tornistrze" - dodała naczelnik częstochowskiego wydziału zdrowia.
W ubiegłym roku - jak podaje Stramska-Świerczyńska - stwierdzono nieprawidłowości w postawie u ponad 50 proc. badanych dzieci w Częstochowie. Badanie objęło uczniów uczęszczających do czwartej klasy w wybranych szkołach podstawowych. "Takie programy zdrowotne są konieczne. Dzieci, u których po badaniach zostaną zauważone nieprawidłowości w postawie, skierowane zostaną np. na gimnastykę korekcyjną bądź do poradni specjalistycznej" - dodała.
Akcja potrwa do połowy grudnia tego roku, obejmie uczniów z wybranych szkół podstawowych w Częstochowie.
W ubiegłym roku częstochowska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informowała, że co jedenaste dziecko z klas 1-3 szkoły podstawowej miało za ciężki tornister. Najcięższy ważył prawie 5 kg natomiast uczeń ważył 26,1 kg, podczas gdy ciężar szkolnego tornistra lub plecaka - jak informował sanepid - nie powinien przekraczać 10-15 proc. wagi ciała dziecka. W ramach kampanii "Odchudzamy tornistry" zważono wówczas ok. 550 tornistrów uczniów z powiatu częstochowskiego.