Cyfryzacja w polskich szkołach

W odpowiedzi na zamieszczony w dzienniku Rzeczpospolita artykuł pt. "Gdzie jest cyfrowa szkoła?" Ministerstwo Edukacji Narodowej, wyjaśnia że pierwsze efekty zaplanowanej i długofalowej cyfryzacji polskich szkół są już widoczne.

31 grudnia 2012 r. zakończyły się zakupy multimedialnego sprzętu, który trafił do 399 szkół podstawowych w całej Polsce, biorących udział w pilotażowym programie "Cyfrowa Szkoła".

Obecnie działania resortu edukacji skupione są na rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieraniu zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.

W ramach rządowego projektu powstanie 18 e-podręczników do 14 przedmiotów oraz 2500 materiałów będących ich uzupełnieniem. Ponadto "integralnym elementem "Cyfrowej Szkoły" są szkolenia dla nauczycieli, przygotowujące ich do wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w klasie".

"Cyfrowa Szkoła" to nie tylko e-podręczniki i multimedialny sprzęt, to także liczne szkolenia i konferencje, gdzie nauczyciele uczą się dobrych praktyk organizacyjnych oraz wykorzystywania TIK na lekcjach przedmiotowych.

Jak wskazuje MEN "jednym z istotnych narzędzi wspomagających nauczycieli w wykorzystywaniu technologii jest portal "Scholaris". Gromadzi on i publikuje różnorodne materiały edukacyjne i umożliwia nauczycielom tworzenie własnych lekcji. Liczba opublikowanych zasobów wynosi obecnie już ponad 25 tys., co pokrywa 61% treści podstawy programowej".

Zdaniem ministerstwa edukacji kompleksowa cyfryzacja w szkołach prowadzi do ogromnej cywilizacyjnej zmiany, która będzie konsekwentnie wspierana w kolejnej perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 17 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 17 czerwca 2013 r.