Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała materiały dotyczące przestrzegania zasad obowiązujących na sprawdzianie (dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej), egzaminie gimnazjalnym (dla uczniów klasy III gimnazjum) i egzaminie maturalnym (dla uczniów ostatniej programowo klasy szkoły ponadgimnazjalnej). Plakaty można pobrać ze strony internetowej CKE.
"Zachęcam Państwa do przeprowadzenia zajęć z uczniami, którzy w kwietniu lub maju br. będą przystępowali do sprawdzianu lub egzaminu. Zachęcam również do wydrukowania plakatu, omówienia z uczniami przedstawionych na nim zasad oraz wykorzystania go jako elementu np. gazetki klasowej. Plakat można również przedstawić Rodzicom podczas spotkań." - pisze w komunikacie Artur Gałęski p.o. dyrektora CKE.