Zadania tego adwokat podjął się na prośbę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która obserwuje postępowanie.
W maju 2011 r. grupie maturzystów ze szkół w Ostrowcu Świętokrzyskim Okręgowa Komisja Egzaminacyjna unieważniła wyniki egzaminu dojrzałości z chemii, stwierdzając, że ich prace nie były napisane samodzielnie. Maturzyści otrzymali jedynie pisemną informację, z której jednak nie wynikało wprost co do których zadań w ich pracach egzaminatorzy mieli zastrzeżenia.
- Konsekwencje unieważnienia wyników dla tej grupy uczniów był straszne. Bez możliwości odwołania się od tej decyzji maturzyści nie mogli iść na studia, a ich plany na najbliższe kilka lat stały się nierealne – mówił adw. Paweł Osik. Więcej>>

W Trybunale Konstytucyjnym o unieważnieniu matur>>