Aby potencjał dzieci był w pełni wykorzystany

"Polak mały w przedszkolu i żłobku. Dostępność opieki, jakość edukacji" - pod takim hasłem odbyła się lutowa Debata Publiczna, zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W debacie, która jest formą konsultacji społecznych, udział wzięli między innymi Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w MEN oraz liczni eksperci, przedstawiciele samorządów oraz różnych organizacji pozarządowych.

Bronisław Komorowski otwierając spotkanie wielokrotnie podkreślał, że najlepsze są zawsze proste rozwiązania, które ułatwią młodym ludziom podjęcie świadomej decyzji rodzicielskiej, która zaowocuje urodzeniem pierwszego, jak i drugiego dziecka.

Obecnie jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest dostępność do przedszkoli, zwłaszcza na wsi, gdzie nadal wskazane jest wspieranie różnorodnych form edukacji przedszkolnej.

Maciej Jakubowskie podkreślił, że "pozytywne myślenie o edukacji najmłodszych dzieci sprzyja działaniom MEN w systematycznym zwiększaniu dostępności przedszkoli, a tym samym lepszym wykorzystaniu potencjału dzieci".

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z roku na rok jest coraz większa, co zdaniem podsekretarza stanu możliwe było dzięki zaangażowaniu samorządów.

Zmiany ustawowe wprowadzane przez resort edukacji zakładają dostępność przedszkoli dla dzieci od 3 do 5 lat oraz łagodne przejście do wczesnej edukacji szkolnej w wieku 6 lat.

Najważniejsze, aby wychowanie przedszkolne i wcześniejsza edukacja dały możliwość pełnego wykorzystania potencjału dzieci - podkreślił wiceminister.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 1 marca 2013 r.

Data publikacji: 1 marca 2013 r.