Nadanie orderów.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 listopada 2022 r.
o nadaniu orderów

nr rej. 468/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w propagowaniu i upowszechnianiu polskiej myśli technicznej, za wkład w rozwój innowacyjności polskiej gospodarki

1. Mańkiewicz-Cudny Ewa Teresa,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i unowocześniania systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, za osiągnięcia w działalności naukowej

2. Uścińska Gertruda,

za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej, za popularyzowanie kultury muzycznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Borowicz Łukasz Marcin,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Gubański Tomasz Radosław,

5. Jarmołowicz Sławomir,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk biologicznych, za pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

6. Borowiec Lech Edward,

za wybitne zasługi dla rozwoju nauk ekonomicznych, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

7. Jajuga Krzysztof,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie genetyki i hodowli zwierząt, za działalność dydaktyczną

8. Litwińczuk Zygmunt Apolinary,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w działalności organizacyjnej i społecznej oraz popularyzowanie kultury muzycznej

9. Nentwig Wojciech Edmund,

za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej:

10. Sieroń Aleksander Romuald,

11. Widenka Kazimierz Jan,

za wybitne zasługi dla rozwoju inżynierii mechanicznej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie

12. Wiśniewski Adam Bogusław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu

13. Bąk Mieczysław Antoni,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie:

14. Benke Grzegorz Jan,

15. Dobrzański Bohdan Tadeusz,

16. Galos Krzysztof Andrzej,

17. Gołacki Krzysztof Antoni,

18. Kolano Roman,

19. Kuta Stanisław Wojciech,

20. Malec Witold Stanisław,

21. Pilecki Zenon Grzegorz,

22. Tarełko Wiesław,

23. Wilk Kazimiera Anna,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego

24. Betlej Andrzej Tadeusz,

za wybitne zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej

25. Gromiec Marek Jerzy,

za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności na rzecz rozwoju i promowania polskiej sztuki współczesnej

26. Minkus Czesław Teofil,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia publicznego

27. Owczuk Radosław,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, za działalność społeczną i charytatywną

28. Pyzalski Wiesław,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia publicznego, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

29. Cofta Szczepan Gerard,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicystycznej, za propagowanie wartości i znaczenia małżeństwa i rodziny we współczesnym społeczeństwie

30. Pulikowski Jacek Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności społecznej, w szczególności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji polskiej w Wilnie i na Wileńszczyźnie

31. Liminowicz Ryszard,

za wybitne zasługi dla wspierania opozycji demokratycznej w PRL, za działalność społeczną i publicystyczną

32. Łukaszewicz Łucja,

za wybitne zasługi w działalności społecznej, w szczególności na rzecz obrony wartości życia i rodziny we współczesnym społeczeństwie

33. Wosicki Paweł Jerzy.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.93

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie orderów.
Data aktu: 03/11/2022
Data ogłoszenia: 23/01/2023