Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 maja 2022 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczest

ników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 maja 2022 r. do dnia 14 czerwca 2022 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):

a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,

b) obliczane zgodnie z Załącznikami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański < 5 lat USD 3,72
> 5 do 8,5 lat 3,78
> 8,5 lat 3,80
dolar australijski AUD 3,90
dolar kanadyjski < 5 lat CAD 3,50
> 5 do 8,5 lat 3,62
> 8,5 lat 3,61
dolar nowozelandzki NZD 4,55
euro < 5 lat EUR 1,35
> 5 do 8,5 lat 1,62
> 8,5 lat 1,75
forint węgierski HUF 7,91
frank szwajcarski < 5 lat CHF 1,12
> 5 do 8,5 lat 1,43
> 8,5 lat 1,64
funt brytyjski < 5 lat GBP 2,53
> 5 do 8,5 lat 2,62
> 8,5 lat 2,73
jen japoński < 5 lat JPY 0,96
> 5 do 8,5 lat 1,03
> 8,5 lat 1,13
korona czeska < 5 lat CZK 5,84
> 5 do 8,5 lat 5,43
> 8,5 lat 5,12
korona duńska < 5 lat DKK 1,59
> 5 do 8,5 lat 1,91
> 8,5 lat 2,06
korona norweska NOK 3,69
korona szwedzka < 5 lat SEK 1,85
> 5 do 8,5 lat 2,35
> 8,5 lat 2,42
won koreański KRW 4,14
złoty polski PLN 7.50
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów 1) Stopa CIRR dla pozostałych projektów 2)
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 3,80 3,80
> 11 do 12 lat 3,80 3,80
> 12 do 13 lat 3,98 4,00
> 13 do 14 lat 3,96 3,98
> 14 do 15 lat 3,96 3,98
> 15 do 16 lat 4,00 3,96
> 16 do 17 lat 4,05 3,96
> 17 do 18 lat 4,05 3,95
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 3,61 3,61
> 11 do 12 lat 3,61 3,61
> 12 do 13 lat 3,84 3,81
> 13 do 14 lat 3,87 3,84
> 14 do 15 lat 3,87 3,84
> 15 do 16 lat 3,95 3,87
> 16 do 17 lat 4,00 3,87
> 17 do 18 lat 4,00 3,90
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 4,55 4,55
> 11 do 12 lat 4,60 4,60
> 12 do 13 lat 4,81 4,80
> 13 do 14 lat 4,83 4,81
> 14 do 15 lat 4,83 4,81
> 15 do 16 lat 4,89 4,83
> 16 do 17 lat 4,94 4,83
> 17 do 18 lat 4,94 4,84
euro < 11 lat EUR 1,75 1,75
> 11 do 12 lat 1,75 1,75
> 12 do 13 lat 1,99 1,95
> 13 do 14 lat 2,02 1,99
> 14 do 15 lat 2,02 1,99
> 15 do 16 lat 2,09 2,02
> 16 do 17 lat 2,14 2,02
> 17 do 18 lat 2,14 2,04
frank szwajcarski < 11 lat CHF 1,64 1,64
> 11 do 12 lat 1,64 1,64
> 12 do 13 lat 1,91 1,84
> 13 do 14 lat 1,97 1,91
> 14 do 15 lat 1,97 1,91
> 15 do 16 lat 2,07 1,97
> 16 do 17 lat 2,12 1,97
> 17 do 18 lat 2,12 2,02
funt brytyjski < 11 lat GBP 2,73 2,73
> 11 do 12 lat 2,73 2,73
> 12 do 13 lat 2,97 2,93
> 13 do 14 lat 3,01 2,97
> 14 do 15 lat 3,01 2,97
> 15 do 16 lat 3,10 3,01
> 16 do 17 lat 3,15 3,01
> 17 do 18 lat 3,15 3,05
jen japoński < 11 lat JPY 1,13 1,13
> 11 do 12 lat 1,13 1,13
> 12 do 13 lat 1,38 1,33
> 13 do 14 lat 1,42 1,38
> 14 do 15 lat 1,42 1,38
> 15 do 16 lat 1,49 1,42
> 16 do 17 lat 1,54 1,42
> 17 do 18 lat 1,54 1,44
korona czeska < 11 lat CZK 5,12 5,12
> 11 do 12 lat 5,12 5,12
> 12 do 13 lat 5,28 5,32
> 13 do 14 lat 5,22 5,28
> 14 do 15 lat 5,22 5,28
> 15 do 16 lat 5,22 5,22
> 16 do 17 lat 5,27 5,22
> 17 do 18 lat 5,27 5,17
korona duńska < 11 lat DKK 2,06 2,06
> 11 do 12 lat 2,06 2,06
> 12 do 13 lat 2,30 2,26
> 13 do 14 lat 2,33 2,30
> 14 do 15 lat 2,33 2,30
> 15 do 16 lat 2,41 2,33
> 16 do 17 lat 2,46 2,33
> 17 do 18 lat 2,46 2,36
korona norweska < 11 lat NOK 3,69 3,69
> 11 do 12 lat 3,73 3,73
> 12 do 13 lat 3,94 3,93
> 13 do 14 lat 3,94 3,94
> 14 do 15 lat 3,94 3,94
> 15 do 16 lat 3,99 3,94
> 16 do 17 lat 4,04 3,94
> 17 do 18 lat 4,04 3,94
korona szwedzka < 11 lat SEK 2,42 2,42
> 11 do 12 lat 2,42 2,42
> 12 do 13 lat 2,55 2,62
> 13 do 14 lat 2,62 2,55
> 14 do 15 lat 2,62 2,55
> 15 do 16 lat 2,72 2,62
> 16 do 17 lat 2,77 2,62
> 17 do 18 lat 2,77 2,67
won koreański < 11 lat KRW 4,14 4,14
> 11 do 12 lat 4,17 4,17
> 12 do 13 lat 4,39 4,37
> 13 do 14 lat 4,40 4,39
> 14 do 15 lat 4,40 4,39
> 15 do 16 lat 4,47 4,40
> 16 do 17 lat 4,52 4,40
> 17 do 18 lat 4,52 4,42
złoty polski < 11 lat PLN 7,50 7,50
> 11 do 12 lat 7,13 7,13
> 12 do 13 lat 7,18 7,33
> 13 do 14 lat 7,14 7,18
> 14 do 15 lat 7,14 7,18
> 15 do 16 lat 7,25 7,14
> 16 do 17 lat 7,30 7,14
> 17 do 18 lat 7.30 7.20
1) Stopa CIRR dla dużych projektów ma zastosowanie do:

- nowych elektrowni atomowych określonych w Uzgodnieniu sektorowym w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów o długim okresie budowy (tj. nowych dużych projektów w zakresie energii wodnej, klasy projektów A według dodatku II, projektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu według dodatku III) zgodnie z Uzgodnieniem sektorowym w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej, o których mowa w przypisie 45 Załącznika XVI do Porozumienia OECD.

2) Stopa CIRR dla pozostałych projektów ma zastosowanie do:

- projektów w ramach Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych określonych w art. 1 lit. a pkt 2-4 Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów wspieranych według Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej (CCSU "Stawki Standardowe"), o których mowa w przypisie 46 Załącznika XVI do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Lipcowe zmiany w VAT z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o podatku od towarów i usług, która ma obowiązywać od początku lipca. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Krzysztof Koślicki 27.05.2022
Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.470

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Data aktu: 09/05/2022
Data ogłoszenia: 12/05/2022
Data wejścia w życie: 15/05/2022