Wysokość dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Na podstawie art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162) i art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 i 1162) ogłasza się, że dochód za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne odpowiada wysokości ustalonej zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg

ZAŁĄCZNIK

Tabela 1
Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej (w tym podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych)
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁACONEGO PODATKU (w zł) MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁACONEGO PODATKU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak opłaconego podatku 0,00
0,01 13,00 6,86
13,01 23,94 19,26
23,95 36,00 31,73
36,01 50,00 48,00
50,01 63,00 64,44
63,01 77,00 81,09
77,01 84,00 94,13
84,01 96,82 110,49
96,83 105,00 124,82
105,01 118,00 142,58
118,01 126,00 160,19
126,01 140,00 177,90
140,01 147,00 197,77
147,01 155,78 208,25
155,79 160,00 222,61
160,01 169,00 241,50
169,01 181,00 259,43
181,01 195,00 283,00
195,01 202,00 306,91
202,01 213,59 328,41
213,60 222,00 351,58
222,01 232,00 370,43
232,01 247,00 397,01
247,01 252,00 422,25
252,01 266,00 449,88
266,01 275,18 474,88
275,19 294,00 510,90
294,01 298,00 536,47
298,01 311,96 561,02
311,97 335,00 605,64
335,01 349,05 647,27
349,06 364,00 690,52
364,01 378,00 733,16
378,01 390,00 766,29
390,01 404,00 803,90
404,01 426,00 853,21
426,01 441,00 909,29
441,01 444,00 936,59
444,01 451,00 959,51
451,01 472,00 998,59
472,01 498,00 1 078,35
498,01 507,00 1 127,47
507,01 516,00 1 156,60
516,01 533,60 1 206,62
533,61 551,18 1 261,62
551,19 579,48 1 330,69
579,49 597,00 1 411,84
597,01 605,00 1 447,18
605,01 637,50 1 511,60
637,51 648,00 1 584,88
648,01 672,00 1 655,75
672,01 686,00 1 720,10
686,01 720,00 1 801,68
720,01 746,99 1 923,00
747,00 747,01 1 957,14
747,02 780,00 2 028,18
780,01 798,00 2 132,05
798,01 803,00 2 170,66
803,01 830,51 2 235,57
830,52 874,00 2 364,53
874,01 898,00 2 489,34
898,01 945,00 2 605,35
945,01 997,96 2 789,07
997,97 1 040,00 2 941,96
1 040,01 1 084,00 3 098,67
1 084,01 1 144,00 3 283,44
1 144,01 1 196,00 3 497,63
1 196,01 1 250,82 3 678,10
1 250,83 1 301,22 3 883,72
1 301,23 1 349,00 4 066,28
1 349,01 1 393,00 4 261,01
1 393,01 1 439,52 4 421,47
1 439,53 1 505,26 4 659,74
1 505,27 1 535,76 4 839,42
1 535,77 1 609,00 5 049,99
1 609,01 1 661,00 5 305,49
1 661,01 1 755,02 5 596,57
1 755,03 1 803,00 5 879,85
1 803,01 1 897,04 6 158,79
1 897,05 2 000,00 6 570,86
2 000,01 2 080,60 6 916,42
2 080,61 2 188,00 7 351,45
2 188,01 2 280,00 7 716,11
2 280,01 2 388,00 8 184,85
2 388,01 2 489,80 8 580,99
2 489,81 2 616,88 9 055,94
2 616,89 2 747,00 9 612,30
2 747,01 2 953,00 10 276,91
2 953,01 3 106,60 10 995,78
3 106,61 3 310,00 11 758,50
3 310,01 3 588,00 12 725,04
3 588,01 3 930,06 14 005,96
3 930,07 4 332,00 15 524,74
4 332,01 4 857,78 17 384,58
4 857,79 5 491,00 19 670,13
5 491,01 6 390,00 22 724,97
6 390,01 7 731,50 27 371,27
7 731,51 9 917,00 34 026,31
9 917,01 14 286,38 47 467,47
od 14 286,39 75 886,07

Tabela 2

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 2% lub 3% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu 0,00
0,00 633,00 10,44
633,01 1 138,00 27,72
1 138,01 1 610,00 44,04
1 610,01 2 069,00 60,36
2 069,01 2 515,00 77,21
2 515,01 2 960,00 94,74
2 960,01 3 367,00 111,65
3 367,01 3 791,00 129,95
3 791,01 4 180,00 148,06
4 180,01 4 596,00 166,99
4 596,01 5 000,00 187,20
5 000,01 5 457,00 208,96
5 457,01 5 899,00 231,74
5 899,01 6 286,00 254,37
6 286,01 6 700,00 276,69
6 700,01 7 090,00 300,19
7 090,01 7 492,00 323,28
7 492,01 7 869,00 347,50
7 869,01 8 230,00 371,86
8 230,01 8 589,00 395,88
8 589,01 8 977,00 421,73
8 977,01 9 324,00 447,53
9 324,01 9 696,00 473,50
9 696,01 10 042,00 500,51
10 042,01 10 430,00 528,44
10 430,01 10 818,00 557,87
10 818,01 11 200,00 587,99
11 200,01 11 590,00 619,07
11 590,01 12 000,00 651,30
12 000,01 12 392,00 684,03
12 392,01 12 800,00 717,69
12 800,01 13 190,00 752,41
13 190,01 13 611,00 787,68
13 611,01 14 030,00 825,71
14 030,01 14 490,00 863,73
14 490,01 14 932,00 904,85
14 932,01 15 373,00 945,36
15 373,01 15 870,00 988,87
15 870,01 16 398,00 1 035,42
16 398,01 16 952,00 1 085,28
16 952,01 17 500,00 1 136,39
17 500,01 18 041,00 1 189,55
18 041,01 18 604,00 1 242,91
18 604,01 19 156,00 1 296,92
19 156,01 19 680,00 1 351,63
19 680,01 20 338,00 1 406,26
20 338,01 21 608,00 1 496,76
21 608,01 23 089,00 1 616,05
23 089,01 24 601,00 1 744,80
24 601,01 26 059,00 1 875,25
26 059,01 27 610,00 2 012,10
27 610,01 29 074,00 2 152,60
29 074,01 30 580,00 2 289,18
30 580,01 32 300,00 2 442,42
32 300,01 34 099,00 2 608,18
34 099,01 35 777,00 2 777,73
35 777,01 37 567,00 2 946,34
37 567,01 39 571,00 3 136,64
39 571,01 41 600,00 3 333,70
41 600,01 43 878,00 3 551,53
43 878,01 46 157,00 3 777,65
46 157,01 48 600,00 4 022,73
48 600,01 50 807,00 4 265,72
50 807,01 53 370,00 4 519,58
53 370,01 55 994,00 4 786,03
55 994,01 58 900,00 5 089,37
58 900,01 61 547,00 5 386,08
61 547,01 64 426,00 5 685,74
64 426,01 67 465,00 6 009,26
67 465,01 70 701,00 6 369,54
70 701,01 74 084,00 6 731,90
74 084,01 77 528,00 7 118,37
77 528,01 81 342,00 7 525,51
81 342,01 85 089,00 7 964,82
85 089,01 89 202,00 8 412,80
89 202,01 93 449,00 8 904,58
93 449,01 97 886,00 9 411,66
97 886,01 102 567,00 9 954,53
102 567,01 107 555,00 10 530,52
107 555,01 112 702,00 11 134,55
112 702,01 118 000,00 11 761,93
118 000,01 124 637,00 12 469,52
124 637,01 131 269,00 13 274,15
131 269,01 139 046,00 14 146,54
139 046,01 146 994,00 15 087,92
146 994,01 156 011,00 16 133,26
156 011,01 165 706,00 17 271,32
165 706,01 175 866,00 18 503,60
175 866,01 185 922,00 19 767,60
185 922,01 194 054,00 20 942,12
194 054,01 199 006,00 21 842,91
199 006,01 215 841,00 22 907,27
215 841,01 246 050,00 26 041,91
246 050,01 281 204,00 29 844,89
281 204,01 330 178,00 34 854,79
330 178,01 394 262,00 41 654,15
394 262,01 486 373,00 51 040,12
486 373,01 633 254,00 65 021,97
633 254,01 889 951,00 88 667,73
od 889 951,01 165 319,14

Tabela 3

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 5,5% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu 0,00
0,00 1 800,00 56,60
1 800,01 3 000,00 137,55
3 000,01 4 200,00 210,93
4 200,01 5 300,00 286,92
5 300,01 6 400,00 360,42
6 400,01 7 595,00 443,07
7 595,01 8 750,00 529,84
8 750,01 9 868,00 618,92
9 868,01 10 860,00 702,32
10 860,01 12 000,00 796,15
12 000,01 13 000,00 891,61
13 000,01 14 019,00 990,67
14 019,01 15 000,00 1 091,26
15 000,01 16 078,00 1 189,87
16 078,01 17 136,00 1 299,35
17 136,01 18 150,00 1 409,02
18 150,01 19 089,00 1 517,54
19 089,01 19 900,00 1 621,22
19 900,01 21 000,00 1 724,49
21 000,01 22 138,00 1 861,27
22 138,01 23 360,00 2 002,70
23 360,01 24 600,00 2 150,97
24 600,01 25 860,00 2 302,95
25 860,01 27 050,00 2 459,36
27 050,01 28 370,00 2 621,08
28 370,01 29 581,00 2 787,50
29 581,01 30 816,00 2 955,11
30 816,01 32 100,00 3 132,44
32 100,01 33 471,00 3 317,34
33 471,01 34 835,00 3 511,81
34 835,01 36 171,00 3 708,08
36 171,01 37 580,00 3 914,92
37 580,01 39 000,00 4 129,06
39 000,01 40 450,00 4 348,56
40 450,01 41 900,00 4 573,32
41 900,01 43 485,00 4 810,48
43 485,01 45 000,00 5 063,57
45 000,01 46 600,00 5 314,63
46 600,01 48 200,00 5 580,98
48 200,01 49 907,00 5 854,71
49 907,01 51 500,00 6 131,07
51 500,01 53 170,00 6 420,11
53 170,01 54 850,00 6 714,31
54 850,01 56 534,00 7 013,90
56 534,01 58 300,00 7 328,96
58 300,01 60 000,00 7 643,72
60 000,01 61 643,00 7 956,36
61 643,01 63 230,00 8 277,35
63 230,01 64 850,00 8 589,87
64 850,01 66 994,00 8 956,45
66 994,01 69 148,00 9 357,29
69 148,01 71 300,00 9 773,62
71 300,01 73 610,00 10 202,51
73 610,01 75 900,00 10 649,99
75 900,01 78 186,00 11 100,89
78 186,01 80 530,00 11 566,57
80 530,01 82 990,00 12 045,82
82 990,01 85 564,00 12 558,65
85 564,01 88 184,00 13 093,72
88 184,01 90 921,00 13 639,59
90 921,01 93 721,00 14 214,35
93 721,01 96 436,00 14 798,42
96 436,01 99 600,00 15 421,85
99 600,01 102 676,00 16 067,62
102 676,01 106 000,00 16 756,68
106 000,01 109 400,00 17 469,30
109 400,01 112 889,00 18 209,62
112 889,01 116 483,00 18 984,28
116 483,01 120 053,00 19 781,93
120 053,01 124 155,00 20 613,21
124 155,01 128 302,00 21 522,39
128 302,01 132 748,00 22 473,67
132 748,01 137 149,00 23 454,83
137 149,01 142 000,00 24 484,22
142 000,01 146 933,00 25 580,32
146 933,01 151 830,00 26 695,95
151 830,01 157 165,00 27 864,40
157 165,01 162 770,00 29 123,45
162 770,01 168 671,00 30 445,89
168 671,01 175 000,00 31 836,83
175 000,01 181 433,00 33 332,00
181 433,01 188 181,00 34 862,33
188 181,01 194 445,00 36 427,80
194 445,01 199 000,00 37 806,09
199 000,01 206 725,00 39 053,77
206 725,01 219 043,00 41 530,07
219 043,01 233 495,00 44 549,02
233 495,01 249 441,00 47 916,67
249 441,01 268 105,00 51 806,35
268 105,01 289 527,00 56 215,63
289 527,01 315 220,00 61 440,92
315 220,01 346 861,00 67 771,51
346 861,01 385 322,00 75 538,25
385 322,01 431 730,00 84 992,36
431 730,01 488 869,00 96 469,52
488 869,01 562 625,00 111 029,84
562 625,01 661 067,00 130 016,08
661 067,01 805 075,00 156 998,76
805 075,01 1 022 529,00 196 715,93
od 1 022 529,01 295 584,33

Tabela 4

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 8,5%, 10% lub 12,5% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu 0,00
0,00 753,00 35,02
753,01 1 370,00 93,15
1 370,01 2 000,00 151,46
2 000,01 2 595,00 212,82
2 595,01 3 150,00 274,08
3 150,01 3 746,00 337,53
3 746,01 4 350,00 405,61
4 350,01 4 950,00 477,94
4 950,01 5 530,00 551,35
5 530,01 6 094,00 630,21
6 094,01 6 740,00 709,19
6 740,01 7 315,00 796,89
7 315,01 7 958,00 883,07
7 958,01 8 511,00 974,03
8 511,01 9 123,00 1 066,63
9 123,01 9 687,00 1 161,63
9 687,01 10 279,00 1 256,49
10 279,01 10 855,00 1 357,56
10 855,01 11 470,00 1 460,84
11 470,01 12 000,00 1 572,57
12 000,01 12 635,00 1 674,30
12 635,01 13 295,00 1 798,93
13 295,01 13 951,00 1 921,92
13 951,01 14 548,00 2 047,30
14 548,01 15 200,00 2 175,02
15 200,01 15 865,00 2 310,53
15 865,01 16 540,00 2 451,21
16 540,01 17 250,00 2 597,91
17 250,01 18 000,00 2 757,80
18 000,01 18 635,00 2 907,83
18 635,01 19 340,00 3 070,12
19 340,01 20 008,00 3 230,31
20 008,01 20 850,00 3 404,30
20 850,01 21 671,00 3 597,99
21 671,01 22 535,00 3 796,80
22 535,01 23 400,00 4 003,22
23 400,01 24 212,00 4 211,55
24 212,01 25 120,00 4 425,82
25 120,01 26 046,00 4 655,73
26 046,01 26 967,00 4 887,00
26 967,01 27 979,00 5 133,15
27 979,01 28 929,00 5 392,70
28 929,01 29 911,00 5 648,12
29 911,01 30 850,00 5 910,94
30 850,01 31 824,00 6 181,83
31 824,01 32 834,00 6 456,72
32 834,01 33 833,00 6 744,28
33 833,01 34 882,00 7 037,62
34 882,01 35 997,00 7 347,56
35 997,01 37 037,00 7 660,03
37 037,01 38 162,00 7 992,76
38 162,01 39 303,00 8 329,32
39 303,01 40 410,00 8 673,32
40 410,01 41 490,00 9 016,68
41 490,01 42 675,00 9 363,64
42 675,01 43 968,00 9 753,55
43 968,01 45 280,00 10 168,31
45 280,01 46 627,00 10 585,04
46 627,01 47 970,00 11 013,61
47 970,01 49 300,00 11 442,63
49 300,01 50 770,00 11 906,90
50 770,01 52 245,00 12 391,21
52 245,01 53 841,00 12 889,89
53 841,01 55 464,00 13 422,07
55 464,01 57 079,00 13 969,94
57 079,01 58 730,00 14 520,43
58 730,01 60 333,00 15 082,50
60 333,01 62 112,00 15 673,88
62 112,01 63 982,00 16 289,28
63 982,01 65 940,00 16 949,49
65 940,01 67 916,00 17 629,99
67 916,01 69 985,00 18 342,55
69 985,01 72 000,00 19 066,57
72 000,01 74 240,00 19 813,74
74 240,01 76 603,00 20 638,62
76 603,01 79 099,00 21 504,96
79 099,01 81 700,00 22 400,46
81 700,01 84 634,00 23 383,00
84 634,01 87 821,00 24 477,57
87 821,01 91 138,00 25 646,15
91 138,01 94 725,00 26 862,55
94 725,01 98 600,00 28 182,39
98 600,01 102 810,00 29 584,11
102 810,01 107 790,00 31 217,67
107 790,01 113 386,00 33 051,13
113 386,01 119 019,00 35 070,29
119 019,01 126 026,00 37 261,84
126 026,01 133 350,00 39 794,76
133 350,01 142 370,00 42 644,91
142 370,01 151 650,00 45 813,91
151 650,01 162 691,00 49 391,91
162 691,01 175 020,00 53 499,97
175 020,01 187 823,00 57 926,22
187 823,01 198 599,00 62 458,76
198 599,01 218 049,00 66 860,60
218 049,01 250 395,00 76 433,16
250 395,01 297 721,00 89 897,87
297 721,01 381 280,00 111 974,36
381 280,01 557 200,00 153 044,28
od 557 200,01 288 468,80

Tabela 5

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 17% lub 20% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU (w zł) DOCHÓD ROCZNY (w zł)
brak przychodu 0,00
0,00 410,00 43,35
410,01 750,00 106,46
750,01 1 120,00 169,03
1 120,01 1 430,00 239,22
1 430,01 1 724,00 296,07
1 724,01 1 980,00 369,10
1 980,01 2 192,00 411,43
2 192,01 2 452,00 473,93
2 452,01 2 700,00 542,60
2 700,01 3 000,00 616,61
3 000,01 3 290,00 693,28
3 290,01 3 577,00 779,59
3 577,01 3 800,00 851,28
3 800,01 4 200,00 939,29
4 200,01 4 400,00 1 043,81
4 400,01 4 704,00 1 128,48
4 704,01 5 012,00 1 231,33
5 012,01 5 280,00 1 324,06
5 280,01 5 710,00 1 448,80
5 710,01 6 066,00 1 571,77
6 066,01 6 450,00 1 697,82
6 450,01 6 850,00 1 835,23
6 850,01 7 180,00 1 981,33
7 180,01 7 542,00 2 103,90
7 542,01 8 070,00 2 287,74
8 070,01 8 334,00 2 441,58
8 334,01 8 705,00 2 587,53
8 705,01 9 040,00 2 735,76
9 040,01 9 431,00 2 891,52
9 431,01 9 900,00 3 078,54
9 900,01 10 270,00 3 262,95
10 270,01 10 727,00 3 448,33
10 727,01 11 210,00 3 669,20
11 210,01 11 760,00 3 873,54
11 760,01 12 081,00 4 105,00
12 081,01 12 720,00 4 329,07
12 720,01 13 320,00 4 623,32
13 320,01 13 945,00 4 902,35
13 945,01 14 500,00 5 181,97
14 500,01 15 240,00 5 515,06
15 240,01 15 930,00 5 835,90
15 930,01 16 650,00 6 184,64
16 650,01 17 250,00 6 497,59
17 250,01 18 038,00 6 838,83
18 038,01 18 800,00 7 271,95
18 800,01 19 620,00 7 693,17
19 620,01 21 000,00 8 128,01
21 000,01 22 482,00 8 894,18
22 482,01 25 460,00 10 192,47
25 460,01 27 261,00 11 027,83
27 261,01 28 940,00 11 982,45
28 940,01 31 850,00 13 071,60
31 850,01 33 353,00 14 198,40
33 353,01 35 574,00 15 177,14
35 574,01 38 197,00 16 404,08
38 197,01 39 450,00 17 540,67
39 450,01 41 592,00 18 513,31
41 592,01 44 021,00 19 847,42
44 021,01 46 539,00 21 156,64
46 539,01 49 285,00 22 730,34
49 285,01 52 896,00 24 454,50
52 896,01 56 274,00 26 258,92
56 274,01 60 510,00 28 538,48
60 510,01 64 698,00 30 581,46
64 698,01 68 232,00 32 851,26
68 232,01 73 676,00 35 728,87
73 676,01 77 566,00 38 332,90
77 566,01 82 909,00 41 043,46
82 909,01 87 630,00 44 055,65
87 630,01 93 940,00 47 418,79
93 940,01 100 750,00 50 900,29
100 750,01 104 977,00 54 963,80
104 977,01 112 837,00 58 245,37
112 837,01 121 572,00 62 930,66
121 572,01 127 920,00 68 421,17
127 920,01 133 114,00 71 917,82
133 114,01 139 292,00 75 791,22
139 292,01 144 127,00 79 876,39
144 127,01 151 988,00 84 111,62
151 988,01 161 200,00 89 400,47
161 200,01 166 193,00 94 894,31
166 193,01 173 474,00 98 938,66
173 474,01 180 063,00 104 026,70
180 063,01 188 623,00 109 209,32
188 623,01 196 870,00 115 688,07
196 870,01 204 288,00 120 657,76
204 288,01 213 204,00 127 341,64
213 204,01 224 080,00 134 659,28
224 080,01 232 118,00 140 916,85
232 118,01 243 548,00 148 421,44
243 548,01 258 720,00 157 994,74
258 720,01 275 774,00 168 565,34
275 774,01 292 565,00 182 244,23
292 565,01 308 475,00 191 888,00
308 475,01 332 812,00 210 212,73
332 812,01 392 480,00 235 002,15
392 480,01 427 868,00 269 105,59
427 868,01 508 220,00 317 006,07
508 220,01 714 979,00 397 100,31
od 714 979,01 565 399,50
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.706

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wysokość dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Data aktu: 26/07/2021
Data ogłoszenia: 29/07/2021
Data wejścia w życie: 29/07/2021