Wzorce jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) informuje się, że wzorzec jednostki miary lepkości kinematycznej wymieniony w załączniku do obwieszczenia spełnia warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

ZAŁĄCZNIK

WZORZEC JEDNOSTKI MIARY SPEŁNIAJĄCY WARUNKI OKREŚLONE DLA PAŃSTWOWYCH WZORCÓW JEDNOSTEK MIAR

Lp. Nazwa wzorca jednostki miary Podstawowe części składowe i dane identyfikacyjne państwowego wzorca jednostki miary Miejsce stosowania i przechowywania

państwowego wzorca jednostki miary

Data wydania Numer
decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar uznającej wzorzec jednostki miary za państwowy wzorzec jednostki miary
1 2 3 4 5 6
1 Państwowy wzorzec jednostki miary lepkości kinematycznej Układ pomiarowy złożony z kompletu wzorcowych wiskozymetrów kapilarnych szklanych typu Ubbelohde o równomiernie rosnących średnicach, zestawu przyrządów do precyzyjnego pomiaru temperatury, łaźni wiskozymetrycznej oraz wzorca pierwotnego - wody dwukrotnie destylowanej o przypisanych tabelarycznych wartościach lepkości kinematycznej i dynamicznej Główny Urząd Miar, 00-139 Warszawa,

ul. Elektoralna 2

17 maja 2021 r. 22

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.513

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wzorce jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.
Data aktu: 26/05/2021
Data ogłoszenia: 01/06/2021
Data wejścia w życie: 01/06/2021