Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 100-lecie zaślubin Polski z Bałtykiem.

M.P.2020.86
ZARZĄDZENIE Nr 1/2020
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 100-lecie zaślubin Polski z Bałtykiem
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 100-lecie zaślubin Polski z Bałtykiem, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 6 lutego 2020 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 50 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

stylizowany fragment mapy Polski z zaznaczonymi liniami siatki kartograficznej przedstawiający część Pomorza z Półwyspem Helskim, Morzem Bałtyckim oraz Zatoką Pucką; na tle mapy napisy: z lewej strony: Puck, pośrodku: ZATOKA / PUCKA, u góry z prawej strony: MORZE BAŁTYCKIE. U góry z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m/w. W dolnej części pośrodku napis: 50 ZŁ. Z prawej strony wizerunek stojącego rybaka kaszubskiego trzymającego wiosło i sieci rybackie. Wzdłuż dolnego brzegu z lewej strony półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie wizerunek generała Józefa Hallera w mundurze z podniesioną ręką, na koniu, na brzegu morza; poniżej z lewej i prawej strony stylizowane flagi Polski. Wzdłuż górnego brzegu od lewej strony półkolem napis: 100-LECIE ZAŚLUBIN POLSKI Z BAŁTYKIEM

wzór
Brzeg (bok) gładki
Średnica (w milimetrach) 45,00
Techniki dodatkowe oksydowanie, wklejka bursztynowa, wysoki relief
Próba Ag 999/1000
Masa (w gramach) 62,20
Wielkość emisji (w sztukach) do 5 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.86

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 100-lecie zaślubin Polski z Bałtykiem.
Data aktu: 16/01/2020
Data ogłoszenia: 22/01/2020
Data wejścia w życie: 22/01/2020