Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.20.65
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 października 2019 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń
Rej. 536/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w popularyzowaniu wiedzy o polskiej historii, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Cosby Rita Karen,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich

za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Państwem Zjednoczonych Emiratów Arabskich

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Al Sabri Yousif Eisa Bin Hassan,

obywatele Republiki Estońskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-estońskiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Kallas Siim, 4. Maasikas Matti,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Hansson Ardo,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu wspólnego polsko-estońskiego dziedzictwa kulturowego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Lill Hellar, 7. Moldon Galina,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polsko-izraelskiego dialogu

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

8. Schoenker Henryk,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Kanadzie

za zasługi w działalności polonijnej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Świtakowski Karol,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Bąk Ryszard Franciszek,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy dyplomatycznej, za popularyzowanie wiedzy o historii Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

11. Bliss Lane Arthur,

obywatel Ukrainy

za zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy regionalnej, za promowanie polskiej kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Reznikow Ołeksij,

obywatele Węgier:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Őze Sándor, 14. Petneki Áron, 15. Szalai Péter Attila,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy regionalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16. Mészáros Miklós,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne zasługi dla środowiska polonijnego w Wielkiej Brytanii, za krzewienie polskiej kultury i działalność charytatywną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

17. Krupa Czesław.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020