Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

M.P.2020.37
KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 stycznia 2020 r. do dnia 14 lutego 2020 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b) obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat USD 2,63
> 5 do 8,5 lat 2,68
> 8,5 lat 2,79
dolar australijski AUD 2,04
dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 2,65
> 5 do 8,5 lat 2,62
> 8,5 lat 2,61
dolar nowozelandzki NZD 2,36
euro ≤ 5 lat EUR 0,38
> 5 do 8,5 lat 0,48
> 8,5 lat 0,61
forint węgierski HUF 1,71
frank szwajcarski ≤ 5 lat CHF 0,26
> 5 do 8,5 lat 0,32
> 8,5 lat 0,41
funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 1,51
> 5 do 8,5 lat 1,56
> 8,5 lat 1,66
jen japoński ≤ 5 lat JPY 0,87
> 5 do 8,5 lat 0,87
> 8,5 lat 0,88
korona czeska ≤ 5 lat CZK 2,37
> 5 do 8,5 lat 2,30
> 8,5 lat 2,51
korona duńska ≤ 5 lat DKK 0,36
> 5 do 8,5 lat 0,47
> 8,5 lat 0,60
korona norweska NOK 2,34
korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 0,69
> 5 do 8,5 lat 0,72
> 8,5 lat 0,87
won koreański KRW 2,48
złoty polski PLN 2,79
ZAŁĄCZNIK Nr  2
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów1) Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 2,79 2,79
≥ 11 do 12 lat 2,79 2,79
> 12 do 13 lat 3,02 2,99
> 13 do 14 lat 3,04 3,02
> 14 do 15 lat 3,04 3,02
> 15 do 16 lat 3,11 3,04
> 16 do 17 lat 3,16 3,04
> 17 do 18 lat 3,16 3,06
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 2,61 2,61
≥ 11 do 12 lat 2,61 2,61
> 12 do 13 lat 2,81 2,81
> 13 do 14 lat 2,80 2,81
> 14 do 15 lat 2,80 2,81
> 15 do 16 lat 2,85 2,80
> 16 do 17 lat 2,90 2,80
> 17 do 18 lat 2,90 2,80
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 2,36 2,36
≥ 11 do 12 lat 2,48 2,48
> 12 do 13 lat 2,73 2,68
> 13 do 14 lat 2,79 2,73
> 14 do 15 lat 2,79 2,73
> 15 do 16 lat 2,90 2,79
> 16 do 17 lat 2,95 2,79
> 17 do 18 lat 2,95 2,85
euro < 11 lat EUR 0,61 0,61
≥ 11 do 12 lat 0,61 0,61
> 12 do 13 lat 0,87 0,81
> 13 do 14 lat 0,93 0,87
> 14 do 15 lat 0,93 0,87
> 15 do 16 lat 1,04 0,93
> 16 do 17 lat 1,09 0,93
> 17 do 18 lat 1,09 0,99
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,41 0,41
≥ 11 do 12 lat 0,41 0,41
> 12 do 13 lat 0,66 0,61
> 13 do 14 lat 0,70 0,66
> 14 do 15 lat 0,70 0,66
> 15 do 16 lat 0,79 0,70
> 16 do 17 lat 0,84 0,70
> 17 do 18 lat 0,84 0,74
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,66 1,66
≥ 11 do 12 lat 1,66 1,66
> 12 do 13 lat 1,92 1,86
> 13 do 14 lat 1,98 1,92
> 14 do 15 lat 1,98 1,92
> 15 do 16 lat 2,08 1,98
> 16 do 17 lat 2,13 1,98
> 17 do 18 lat 2,13 2,03
jen japoński < 11 lat JPY 0,88 0,88
≥ 11 do 12 lat 0,88 0,88
> 12 do 13 lat 1,10 1,08
> 13 do 14 lat 1,14 1,10
> 14 do 15 lat 1,14 1,10
> 15 do 16 lat 1,24 1,14
> 16 do 17 lat 1,29 1,14
> 17 do 18 lat 1,29 1,19
korona czeska < 11 lat CZK 2,51 2,51
≥ 11 do 12 lat 2,51 2,51
> 12 do 13 lat 2,76 2,71
> 13 do 14 lat 2,72 2,76
> 14 do 15 lat 2,72 2,76
> 15 do 16 lat 2,80 2,72
> 16 do 17 lat 2,85 2,72
> 17 do 18 lat 2,85 2,75
korona duńska < 11 lat DKK 0,60 0,60
≥ 11 do 12 lat 0,60 0,60
> 12 do 13 lat 0,85 0,80
> 13 do 14 lat 0,93 0,85
> 14 do 15 lat 0,93 0,85
> 15 do 16 lat 1,05 0,93
> 16 do 17 lat 1,10 0,93
> 17 do 18 lat 1,10 1,00
korona norweska < 11 lat NOK 2,34 2,34
≥ 11 do 12 lat 2,40 2,40
> 12 do 13 lat 2,62 2,60
> 13 do 14 lat 2,65 2,62
> 14 do 15 lat 2,65 2,62
> 15 do 16 lat 2,73 2,65
> 16 do 17 lat 2,78 2,65
> 17 do 18 lat 2,78 2,68
korona szwedzka < 11 lat SEK 0,87 0,87
≥ 11 do 12 lat 0,87 0,87
> 12 do 13 lat 1,07 1,07
> 13 do 14 lat 1,17 1,07
> 14 do 15 lat 1,17 1,07
> 15 do 16 lat 1,32 1,17
> 16 do 17 lat 1,37 1,17
> 17 do 18 lat 1,37 1,27
won koreański < 11 lat KRW 2,48 2,48
≥ 11 do 12 lat 2,55 2,55
> 12 do 13 lat 2,78 2,75
> 13 do 14 lat 2,82 2,78
> 14 do 15 lat 2,82 2,78
> 15 do 16 lat 2,90 2,82
> 16 do 17 lat 2,95 2,82
> 17 do 18 lat 2,95 2,85
złoty polski < 11 lat PLN 2,79 2,79
≥ 11 do 12 lat 2,95 2,95
> 12 do 13 lat 3,19 3,15
> 13 do 14 lat 3,12 3,19
> 14 do 15 lat 3,12 3,19
> 15 do 16 lat 3,28 3,12
> 16 do 17 lat 3,33 3,12
> 17 do 18 lat 3,33 3,23
___________________

1) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

2) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.37

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 09/01/2020
Data ogłoszenia: 13/01/2020
Data wejścia w życie: 15/01/2020