Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 51/96 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Ciechanowskiego:

1. Bieranowski Czesław s. Józefa, 2. Bieranowska Marianna c. Józefa, 3. Bogucki Jan s. Jana, 4. Bogucka Henryka c. Heronima, 5. Dąbrowski Henryk s. Jana, 6. Dąbrowska Marianna c. Stanisława, 7. Gaworski Franciszek s. Antoniego, 8. Gaworska Wincenta c. Aleksandra, 9. Górny Jerzy, 10. Górna Zofia, 11. Grochowski Kazimierz s. Juliana, 12. Grochowska Marta c. Władysława, 13. Janiszewski Julian s. Jana, 14. Janiszewska Regina c. Andrzeja, 15. Jurkowski Walenty s. Franciszka, 16. Jurkowska Janina c. Stanisława, 17. Kwiatkowski Tadeusz s. Jana, 18. Kwiatkowska Apolonia c. Bolesława, 19. Osiecki Czesław s. Ignacego, 20. Osiecka Stanisława c. Józefa, 21. Ostrowski Czesław s. Jana, 22. Ostrowska Jadwiga c. Władysława, 23. Ostrowski Tadeusz s. Piotra, 24. Ostrowska Stanisława c. Józefa, 25. Pakulnis Rajmund s. Piotra, 26. Pakulnis Alicja c. Czesława, 27. Sosnowski Adam s. Stanisława, 28. Sosnowska Helena c. Franciszka, 29. Strzemiński Stanisław, 30. Strzemińska Jadwiga, 31. Szulborski Wincenty s. Franciszka, 32. Szulborska Marianna c. Adama, 33. Wasiak Leon s. Leona, 34. Wasiak Franciszka.c. Władysława,

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego:

35. Bodziony Franciszek s. Jana, 36. Bodziona Aniela c. Wojciecha, 37. Filusz Zbigniew s. Mariana, 38. Filusz Urszula c. Tadeusza, 39. Gabryś Stanisław s. Konstantego, 40. Gabryś Józefa c. Wincentego, 41. Głuchowski Edward s. Szymona, 42. Głuchowska Krystyna c. Szczepana, 43. Harbul Wincenty s. Justyna, 44. Harbul Helena c. Władysława, 45. Jagielski Edmund s. Leona, 46. Jagielska Franciszka c. Jana, 47. Juśkiewicz Feliks s. Stanisława, 48. Juśkiewicz Irena c. Mariana, 49. Kaczmarek Czesław s. Stanisława, 50. Kaczmarek Helena c. Andrzeja, 51. Kapusta Józef s. Jana, 52. Kapusta Bronisława c. Jana, 53. Komar Józef s. Grzegorza, 54. Komar Katarzyna c. Michała, 55. Krzywy Michał s. Pawła, 56. Krzywy Julia c. Antoniego, 57. Woch Marian s. Jana, 58. Woch Gertruda c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

59. Anasiewicz Roman s. Teofila, 60. Anasiewicz Irena c. Jana, 61. Anioł Józef s. Piotra, 62. Anioł Marianna c. Antoniego, 63. Arczewski Teodor s. Jana, 64. Arczewska Bogusława c. Stefana, 65. Badura Tadeusz s. Czesława, 66. Badura Leokadia c. Stefana, 67. Beck Mieczysław s. Józefa, 68. Beck Maria c. Stanisława, 69. Bielec Bronisław s. Jana, 70. Bielec Feliksa c. Stanisława, 71. Biskupski Stefan s. Franciszka, 72. Biskupska Irena c. Jana, 73. Bonar Jan s. Mikołaja, 74. Bonar Stanisława c. Stanisława, 75. Braun Wiktor s. Jana, 76. Braun Zofia c. Franciszka, 77. Cecot Stefan s. Michała, 78. Cecot Stanisława c. Jana, 79. Chertman Władysław, 80. Chertman Janina, 81. Cielątkowski Marian s. Andrzeja, 82. Cielątkowska Helena c. Jana, 83. Ciosek Stanisław s. Karola, 84. Ciosek Genowefa c. Walentego, 85. Daleszak Dominik s. Wincentego, 86. Daleszak Marianna c. Andrzeja, 87. Derendal Tomasz s. Józefa, 88. Derendal Krystyna c. Franciszka, 89. Drotlew Stanisław s. Franciszka, 90. Drotlew Krystyna c. Feliksa, 91. Doleziński Jan s. Piotra, 92. Dolezińska Władysława c. Józefa, 93. Dusza Witold s. Jana, 94. Dusza Krystyna c. Stanisława, 95. Dziekan Marian s. Józefa, 96. Dziekan Irena c. Franciszka, 97. Dziubiński Zygmunt s. Władysława, 98. Dziubińska Maria c. Ignacego, 99. Frankowski Stanisław s. Antoniego, 100. Frankowska Czesława c. Józefa, 101. Gajos Tadeusz s. Antoniego, 102. Gajos Irena c. Andrzeja, 103. Galiński Stanisław s. Jana, 104. Galińska Irena c. Władysława, 105. Gawlik Zygmunt s. Stanisława, 106. Gawlik Wanda c. Józefa, 107. Głowacki Tadeusz s. Aleksego, 108. Głowacka Irena c. Franciszka, 109. Głowacki Wacław s. Jana, 110. Głowacka Henryka c. Tomasza, 111. Jedynak Antoni s. Ignacego, 112. Jedynak Zofia c. Wawrzyńca, 113. Jędrycha Mieczysław s. Franciszka, 114. Jędrycha Anna c. Piotra, 115. Kasprzyk Władysław s. Michała, 116. Kasprzyk Bogumiła c. Pawła, 117. Kosiak Wacław, 118. Kosiak Janina, 119. Kot Leonid s. Pawła, 120. Kot Władysława c. Andrzeja, 121. Kozakiewicz Mieczysław s. Stanisława, 122. Kozakiewicz Leokadia c. Józefa, 123. Kozłowski Franciszek s. Stanisława, 124. Kozłowska Bronisława c. Franciszka, 125. Kostera Stanisław s. Leona, 126. Kostera Mieczysława c. Aleksandra, 127. Kubiec Franciszek s. Antoniego, 128. Kubiec Antonina c. Antoniego, 129. Kula Tadeusz s. Jana, 130. Kula Marianna c. Wincentego, 131. Kusowski Tadeusz s. Franciszka, 132. Kusowska Bożenna c. Wincentego, 133. Kuziak Aleksy s. Jana, 134. Kuziak Anna c. Antoniego, 135. Leśniewski Franciszek s. Adama, 136. Leśniewska Jadwiga c. Michała, 137. Ładecki Dionizy s. Henryka, 138. Ładecka Henryka c. Henryka, 139. Materek Kazimierz s. Izydora, 140. Materek Marianna c. Jana, 141. Mroczek Stanisław s. Józefa, 142. Mroczek Emilia c. Jana, 143. Mysior Czesław s. Feliksa, 144. Mysior Danuta c. Władysława, 145. Parandyk Bolesław s. Jana, 146. Parandyk Zofia c. Adama, 147. Pikiewicz Marian s. Jana, 148. Pikiewicz Marianna c. Jana, 149. Pląder Michał s. Michała, 150. Pląder Stanisława c. Wacława, 151. Plisak Bolesław s. Jana, 152. Plisak Zenobia c. Jana, 153. Porębski Tadeusz s. Andrzeja, 154. Porębska Anna c. Adama, 155. Prażak Czesław s. Bolesława, 156. Prażak Stanisława c. Stefana, 157. Radek Józef s. Józefa, 158. Radek Janina c. Adama, 159. Siejek Władysław s. Michała, 160. Siejek Weronika c. Jana, 161. Siudak Stanisław s. Jana, 162. Siudak Stanisława c. Antoniego, 163. Skiba Mieczysław s. Jana, 164. Skiba Zofia c. Józefa, 165. Sławiński Henryk s. Romana, 166. Sławińska Aniela c. Józefa, 167. Soboń Jan s. Andrzeja, 168. Soboń Helena c. Piotra, 169. Strug Karol s. Ludwika, 170. Strug Helena c. Stanisława, 171. Sulima Ryszard s. Władysława, 172. Sulima Krystyna c. Teofila, 173. Szczygłowski Ludwik s. Franciszka, 174. Szczygłowska Feliksa c. Józefa, 175. Trybus Adam s. Józefa, 176. Trybus Anna c. Czesława, 177. Tul Marian s. Walentego, 178. Tul Władysława c. Michała, 179. Wachowski Mieczysław s. Józefa, 180. Wachowska Wanda c. Andrzeja, 181. Walusiński Mieczysław s. Antoniego, 182. Walusińska Izabella c. Andrzeja, 183. Werinkin Mikołaj s. Sergiusza, 184. Werinkin Stefania c. Władysława, 185. Widurski Stanisław, 186. Widurska Janina, 187. Wierzbicki Stanisław s. Napoleona, 188. Wierzbicka Aleksandra c. Wasylego, 189. Zacharz Józef s. Mikołaja, 190. Zacharz Józefa c. Władysława, 191. Zajęcki Stanisław s. Franciszka, 192. Zajęcka Lidia c. Wincentego, 193. Zdyb Kazimierz s. Mariana, 194. Zdyb Lucyna c. Stanisława, 195. Ziółek Wacław s. Romana, 196. Ziółek Marianna c. Stanisława, 197. Zychowicz Henryk s. Jakuba, 198. Zychowicz Janina c. Franciszka, 199. Żelazny Władysław s. Stanisława, 200. Żelazna Stanisława c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

201. Betlej Władysław s. Wojciecha, 202. Betlej Liliana c. Stanisława, 203. Dubiel Eugeniusz s. Jana, 204. Dubiel Janina c. Andrzeja, 205. Głód Władysław s. Piotra, 206. Głód Julia c. Jana, 207. Kosiba Tadeusz s. Jakuba, 208. Kosiba Karolina c. Andrzeja, 209. Nowosielski Ludwik s. Jakuba, 210. Nowosielska Felicja c. Feliksa, 211. Ochwat Franciszek s. Andrzeja, 212. Ochwat Stanisława c. Michała, 213. Olbrot Mieczysław s. Stanisława, 214. Olbrot Zofia c. Józefa, 215. Pawłowski Władysław s. Kazimierza, 216. Pawłowska Zofia c. Jakuba, 217. Rochecki Mieczysław, 218. Rochecka Kazimiera, 219. Skicki Stanisław s. Jana, 220. Skicka Stanisława c. Stanisława, 221. Strugała Jan s. Stanisława, 222. Strugała Anna c. Józefa,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

223. Komarnicki Józef s. Michała, 224. Komarnicka Lubina c. Grzegorza, 225. Miakinik Leon s. Ignacego, 226. Miakinik Janina c. Tomasza, 227. Spiżewski Michał s. Władysława, 228. Spiżewska Rozalia c. Jerzego, 229. Wdowczyk Czesław s. Kaspra, 230. Wdowczyk Helena c. Józefa,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

231. Kopertowski Edward s. Kazimierza, 232. Kopertowska Maria c. Jana, 233. Kozłowski Tadeusz s. Ignacego, 234. Kozłowska Janina c. Jana, 235. Krawczyk Marian s. Adama, 236. Krawczyk Marianna c. Franciszka, 237. Lenard Józef s. Franciszka, 238. Lenard Janina c. Franciszka, 239. Wilkowicz Józef s. Stanisława, 240. Wilkowicz Heronima c. Benona, 241. Zakrzewski Henryk s. Władysława, 242. Zakrzewska Czesława c. Wacława,

na wniosek Wojewody Łomżyńskiego:

243. Januszczyk Aleksander s. Józefa, 244. Januszczyk Marianna c. Piotra, 245. Kowalewski Tadeusz s. Marcelego, 246. Kowalewska Anastazja c. Stanisława, 247. Kropiewnicki Czesław s. Antoniego, 248. Kropiewnicka Anna c. Jana, 249. Milewski Alfons s. Antoniego, 250. Milewska Jadwiga c. Pawła, 251. Mocarski Mieczysław s. Ludwika, 252. Mocarska Bronisława c. Stanisława, 253. Pisanko Paweł s. Józefa, 254. Pisanko Stanisława c. Feliksa, 255. Rogalewski Piotr s. Stanisława, 256. Rogalewska Genowefa c. Konstantego, 257. Wiszowaty Stefan s. Stanisława, 258. Wiszowata Stanisława c. Napoleona,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego:

259. Biadoń Jan s. Michała, 260. Biadoń Teresa c. Stanisława, 261. Bludau Jan s. Andrzeja, 262. Bludau Julianna c. Bartłomieja, 263. Cwalina Jan s. Andrzeja, 264. Cwalina Bronisława c. Jana, 265. Detyna Jan s. Franciszka, 266. Detyna Helena c. Kazimierza, 267. Doręgowski Henryk s. Michała, 268. Doręgowska Bronisława c. Józefa, 269. Dzieniszewski Stanisław s. Józefa, 270. Dzieniszewska Leokadia c. Antoniego, 271. Fedyk Jan s. Michała, 272. Fedyk Borysława c. Wojciecha, 273. Gawiński Henryk, 274. Gawińska Helena, 275. Grabowski Stanisław s. Bronisława, 276. Grabowska Stanisława c. Józefa, 277. Kaczmarek Hieronim s. Jakuba, 278. Kaczmarek Petronela c. Franciszka, 279. Kowalski Leon s. Józefa, 280. Kowalska Jadwiga c. Stanisława, 281. Krajewski Mieczysław s. Stanisława, 282. Krajewska Halina c. Józefa, 283. Lipka Jan s. Józefa, 284. Lipka Marianna c. Stanisława, 285. Masiul Mieczysław s. Bronisława, 286. Masiul Jadwiga c. Jana, 287. Maternicki Teofil s. Bronisława, 288. Maternicka Honorata c. Leona, 289. Mikołajczak Henryk s. Szczepana, 290. Mikołajczak Izabela c. Franciszka, 291. Nowak Tadeusz s. Jana, 292. Nowak Leokadia c. Franciszka, 293. Nowicki Józef s. Antoniego, 294. Nowicka Maria c. Wacława, 295. Siemiński Feliks, 296. Siemińska Franciszka, 297. Szymański Czesław s. Józefa, 298. Szymańska Kunegunda c. Jana, 299. Śleszyński Antoni s. Jana, 300. Śleszyńska Melania c. Antoniego, 301. Urbanowski Józef s. Franciszka, 302. Urbanowska Irena c. Ignacego, 303. Walentynowicz Piotr s. Wincentego, 304. Walentynowicz Irena c. Stanisława, 305. Wileński Józef s. Jana, 306. Wileńska Maria c. Jana, 307. Żmijewski Marek s. Feliksa, 308. Żmijewska Helena c. Aleksandra,

na wniosek Wojewody Ostrołęckiego:

309. Bagiński Franciszek s. Jana, 310. Bagińska Irena c. Bolesława, 311. Fidrych Wacław s. Józefa, 312. Fidrych Sabina c. Jana, 313. Gąska Stanisław s. Juliana, 314. Gąska Genowefa c. Stanisława, 315. Młynarczyk Adam s. Stanisława, 316. Młynarczyk Jadwiga c. Aleksandra, 317. Orzoł Stanisław s. Józefa, 318. Orzoł Stanisława c. Adama, 319. Pełtak Wacław s. Wiktora, 320. Pełtak Domicela c. Józefa,

na wniosek Wojewody Poznańskiego:

321. Adamek Stanisław s. Mikołaja, 322. Adamek Kazimiera c. Franciszka, 323. Bartos Wacław s. Ignacego, 324. Bartos Edwarda c. Piotra, 325. Berger Franciszek s. Franciszka, 326. Berger Janina c. Ignacego, 327. Czopik Józef s. Franciszka, 328. Czopik Maria c. Józefa, 329. Dziamski Tadeusz s. Maksymiliana, 330. Dziamska Aniela c. Józefa, 331. Forszpaniak Kazimierz s. Stefana, 332. Forszpaniak Eryka c. Franciszka, 333. Gracz Jan s. Michała, 334. Gracz Janina c. Wawrzyna, 335. Gurdek Eugeniusz s. Andrzeja, 336. Gurdek Krystyna c. Jana, 337. Hanć Stanisław s. Wawrzyna, 338. Hanć Krystyna c. Władysława, 339. Jabłecki Alojzy s. Walentego, 340. Jabłecka Leokadia c. Franciszka, 341. Jankowski Marceli s. Wawrzyńca, 342. Jankowska Bożena c. Józefa, 343. Jasiński Gabriel s. Jana, 344. Jasińska Maria c. Anisima, 345. Judycki Albert s. Józefa, 346. Judycka Alicja c. Jana, 347. Kaczmarek Stanisław s. Ignacego, 348. Kaczmarek Gertruda c. Franciszka, 349. Kazyaka Sylwester s. Franciszka, 350. Kazyaka Józefa c. Jana, 351. Kluska Franciszek, 352. Kluska Stefania, 353. Knopp Józef s. Jana, 354. Knopp Eugenia c. Jana, 355. Koterba Franciszek s. Józefa, 356. Koterba Wanda c. Ludwika, 357. Kujawiński Stanisław s. Antoniego, 358. Kujawińska Pelagia c. Jakuba, 359. Kukawka Leon s. Wojciecha, 360. Kukawka Zofia c. Józefa, 361. Łysiak Wacław s. Michała, 362. Łysiak Bronisława c. Konstantego, 363. Michalski Edmund s. Piotra, 364. Michalska Zofia c. Kaspra, 365. Migdalski Ignacy s. Walentego, 366. Migdalska Stanisława c. Piotra, 367. Mroczkiewicz Karol s. Jana, 368. Mroczkiewicz Czesława c. Wacława, 369. Nowak Kazimierz s. Wojciecha, 370. Nowak Joanna c. Jana, 371. Nowicki Jan s. Wojciecha, 372. Nowicka Joanna c. Ignacego, 373. Otulakowski Kazimierz s. Teodora, 374. Otulakowska Genowefa c. Tomasza, 375. Raźny Franciszek s. Tomasza, 376. Raźna Aniela c. Bolesława, 377. Sienkiewicz Feliks, 378. Sienkiewicz Franciszka, 379. Sobótka Jan s. Władysława, 380. Sobótka Teodozja c. Ludwika, 381. Szała Jan s. Ignacego, 382. Szała Stanisława c. Szczepana, 383. Szulc Mieczysław s. Ignacego, 384. Szulc Czesława c. Kazimierza, 385. Szymański Jan, 386. Szymańska Maria, 387. Turajski Bolesław s. Ludwika, 388. Turajska Barbara c. Mikołaja, 389. Turkiewicz Florian s. Wiktora, 390. Turkiewicz Władysława c. Ignacego, 391. Tylman Nikodem s. Jana, 392. Tylman Marianna c. Walentego, 393. Wojna Feliks s. Jana, 394. Wojna Maria c. Jana, 395. Zagórny Feliks s. Walentego, 396. Zagórna Marianna c. Tomasza, 397. Ziółkowski Henryk s. Stanisława, 398. Ziółkowska Marianna c. Adama,

na wniosek Wojewody Przemyskiego:

399. Cużytek Kazimierz s. Józefa, 400. Cużytek Stefania c. Jana, 401. Duda Franciszek s. Michała, 402. Duda Zofia c. Jana, 403. Kopciuch Franciszek s. Franciszka, 404. Kopciuch Maria c. Władysława, 405. Mrówka Tomasz s. Jerzego, 406. Mrówka Stanisława c. Szczepana, 407. Ozimek Adolf s. Andrzeja, 408. Ozimek Franciszka c. Jana, 409. Pucia Władysław, 410. Pucia Zofia, 411. Różański Jakub s. Jana, 412. Różańska Bronisława c. Szczepana, 413. Rzepecki Roman s. Józefa, 414. Rzepecka Katarzyna c. Teodora, 415. Smolak Franciszek s. Antoniego, 416. Smolak Katarzyna c. Macieja, 417. Sroka Karol s. Wojciecha, 418. Sroka Ewa c. Andrzeja, 419. Syryło Michał s. Maksymiliana, 420. Syryło Marianna c. Antoniego, 421. Szakalicki Edward s. Pawła, 422. Szakalicka Kazimiera c. Karola, 423. Wawrzyniec Marcin, 424. Wawrzyniec Maria, 425. Witko Ludwik s. Jana, 426. Witko Barbara c. Michała, 427. Ziemianin Władysław s. Józefa, 428. Ziemianin Katarzyna c. Andrzeja, 429. Żyła Bronisław s. Pawła, 430. Żyła Weronika c. Piotra, 431. Żyła Franciszek s. Jana, 432. Żyła Maria c. Antoniego, 433. Żyła Julian s. Pawła, 434. Żyła Maria c. Jana,

na wniosek Wojewody Siedleckiego:

435. Kamiński Alfons s. Leona, 436. Kamińska Barbara c. Antoniego, 437. Kocielnik Stanisław s. Jana, 438. Kocielnik Marianna c. Stanisława, 439. Korczewski Jan s. Stanisława, 440. Korczewska Jadwiga c. Jana, 441. Kur Wacław s. Mateusza, 442. Kur Marianna c. Ludwika, 443. Lipiński Franciszek s. Władysława, 444. Lipińska Krystyna c. Edwarda, 445. Lisowski Jerzy s. Józefa, 446. Lisowska Adela c. Michała, 447. Pieniak Marian s. Antoniego, 448. Pieniak Gabriela c. Józefa, 449. Podlipniak Jan s. Jana, 450. Podlipniak Stanisława c. Ambrożego, 451. Przegaliński Henryk s. Wacława, 452. Przegalińska Lucyna c. Franciszka, 453. Przychodzki Edward s. Ignacego, 454. Przychodzka Stanisława c. Wacława, 455. Pudło Józef s. Jan, 456. Pudło Gabriela c. Stanisława, 457. Sadło Józef s. Antoniego, 458. Sadło Marianna c. Stanisława, 459. Skorupka Antoni s. Tomasza, 460. Skorupka Stanisława c. Piotra, 461. Sobiech Tadeusz s. Franciszka, 462. Sobiech Genowefa c. Jana, 463. Stelęgowski Piotr s. Stanisława, 464. Stelęgowska Stanisława c. Aleksandra, 465. Wilkoń Karol s. Władysława, 466. Wilkoń Krystyna c. Kazimierza, 467. Zając Wacław s. Szymona, 468. Zając Czesława c. Ludwika,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego:

469. Bieżychudek Kazimierz s. Błażeja, 470. Bieżychudek Helena c. Jana, 471. Bodurka Jan s. Franciszka, 472. Bodurka Stefania c. Stefana, 473. Brożyna Kazimierz s. Józefa, 474. Brożyna Albina c. Józefa, 475. Burkowicz Józef s. Jana, 476. Burkowicz Józefa c. Ludwika, 477. Capik Bronisław s. Piotra, 478. Capik Maria c. Stanisława, 479. Chojecki Stanisław s. Wojciecha, 480. Chojecka Zofia c. Andrzeja, 481. Gorzelski Antoni s. Wawrzyńca, 482. Gorzelska Maria c. Władysława, 483. Kaczmarczyk Jan s. Wojciecha, 484. Kaczmarczyk Maria c. Jana, 485. Kłósek Grzegorz s. Teofila, 486. Kłósek Stanisława c. Czesława, 487. Kwiecień Józef s. Józefa, 488. Kwiecień Władysława c. Teofila, 489. Łyduch Henryk s. Jakuba, 490. Łyduch Helena c. Wojciecha, 491. Mech Jan s. Piotra, 492. Mech Janina c. Wawrzyńca, 493. Pączek Antoni s. Zygmunta, 494. Pączek Anna c. Franciszka, 495. Piech Albin s. Jana, 496. Piech Józefa c. Andrzeja, 497. Rudek Bronisław s. Andrzeja, 498. Rudek Czesława c. Franciszka, 499. Sołek Stanisław s. Jana, 500. Sołek Irena c. Jana, 501. Tworzydło Feliks s. Tomasza, 502. Tworzydło Stefania c. Stanisława, 503. Waśniowski Franciszek s. Franciszka, 504. Waśniowska Halina c. Stefana, 505. Wolak Zygmunt s. Józefa, 506. Wolak Rozalia c. Michała, 507. Wójcik Stefan s. Macieja, 508. Wójcik Emilia c. Piotra, 509. Wywiórski Stefan s. Józefa, 510. Wywiórska Antonina c. Władysława,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

511. Bieniek Antoni s. Pawła, 512. Bieniek Regina c. Stanisława, 513. Błażejewski Jerzy s. Stanisława, 514. Błażejewska Krystyna c. Józefa, 515. Dobosz Jerzy s. Józefa, 516. Dobosz Elżbieta c. Wiktora, 517. Kaznowski Stanisław s. Franciszka, 518. Kaznowska Zofia c. Karola, 519. Kempski Franciszek s. Józefa, 520. Kempska Helena c. Idziego, 521. Kowalski Tadeusz s. Józefa, 522. Kowalska Ludmiła c. Piotra, 523. Kwietniak Józef s. Władysława, 524. Kwietniak Irena c. Józefa, 525. Lehr Spławiński Jan s. Aleksandra, 526. Lehr Spławiński Czesława c. Wawrzyńca, 527. Lisowski Marian s. Franciszka, 528. Lisowska Stanisława c. Wawrzyńca, 529. Luśnia Edmund s. Jana, 530. Luśnia Janina c. Władysława, 531. Miłoszewski Roman s. Franciszka, 532. Miłoszewska Wacława c. Franciszka, 533. Mościanica Bronisław s. Juliana, 534. Mościanica Melania c. Jerzego, 535. Pachowski Kazimierz s. Feliksa, 536. Pachowska Irena c. Jakuba, 537. Polkowski Stanisław s. Marcina, 538. Polkowska Regina c. Bolesława, 539. Sarna Zygmunt s. Feliksa, 540. Sarna Stanisława c. Stanisława, 541. Toroński Józef s. Antoniego, 542. Torońska Maria c. Franciszka, 543. Walden Henryk s. Stefana, 544. Urban Tamara c. Eugeniusza, 545. Wawrzeniak Kazimierz s. Mateusza, 546. Wawrzeniak Stefania c. Konstantego,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

547. Frąckiewicz Antoni s. Stanisława, 548. Frąckiewicz Józefa c. Antoniego, 549. Pajcz Adolf s. Antoniego, 550. Pajcz Anna c. Jana, 551. Przybyła Leon s. Stanisława, 552. Przybyła Leokadia c. Antoniego, 553. Zewar Józef s. Andrzeja, 554. Zewar Maria c. Jana, 555. Zmuda Franciszek s. Stefana, 556. Zmuda Gertruda c. Franciszka.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021