Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 maja 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 90/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. Boesler Paweł s. Pawła,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Jaworska Ilona c. Jana, 3. Walczak Grażyna c. Władysława, 4. Wojciechowska Krystyna c. Stanisława, 5. Zacharewicz Halina c. Jakuba,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Mickiewicz Jadwiga c. Piotra,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Bożęcki Wiesław s. Władysława, 8. Sowa Kazimierz s. Alojzego, 9. Stankiewicz Andrzej s. Antoniego, 10. Trocha Piotr s. Pawła,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Andruszkiewicz Piotr s. Kazimierza, 12. Bala Henryka c. Wincentego, 13. Biernat Stanisław s. Karola, 14. Drzazga Stanisław s. Tadeusza, 15. Gworek Władysław s. Marcina, 16. Hofman Janusz s. Alfreda, 17. Jakubiec Janusz s. Albina, 18. Kargol Leszek s. Michała, 19. Kontny Eugeniusz s. Jerzego, 20. Kozubal Władysław s. Bronisława, 21. Kucharz Andrzej s. Pawła, 22. Lelek Władysław s. Franciszka, 23. Mach Adam s. Wilhelma, 24. Nowak Henryk s. Józefa, 25. Ptak Leon s. Michała, 26. Rudziński Alojzy s. Roberta, 27. Sęczkowski Jerzy s. Franciszka, 28. Sommer Henryk s. Augustyna, 29. Stankiewicz Stanisław s. Eugeniusza, 30. Sulikiewicz Władysław s. Ludwika, 31. Szczygieł Renata c. Pawła, 32. Urbański Andrzej, 33. Winiarski Witold s. Zdzisława, 34. Zemanek Piotr s. Józefa, 35. Żawko Zygmunt s. Włodzimierza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Cegielski Marian s. Józefa, 37. Glosnek Aniela c. Pawła, 38. Hawrylczak Władysław s. Piotra, 39. Kamiński Ryszard s. Antoniego, 40. Laskowski Wojciech s. Zygmunta, 41. Lebiedowska Krystyna c. Stanisława, 42. Markowicz Władysław s. Stanisława, 43. Mikołajczyk Jan s. Józefa, 44. Pająk Marian s. Franciszka, 45. Paliga Lucjan s. Franciszka, 46. Pośpiech Alfred s. Pawła, 47. Rachelski Marian s. Romana, 48. Strzebińczyk Andrzej s. Stanisława, 49. Wojtyczko Irena c. Waltera.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021