Zaliczki na przejazdy taksówkami w podróżach służbowych poza granicami kraju.

M.P.86.2.11
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 grudnia 1985 r.
w sprawie zaliczek na przejazdy taksówkami w podróżach służbowych poza granicami kraju.
Na podstawie § 18 ust. 5 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1985 r. w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju (Monitor Polski Nr 20, poz. 154) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Pracownik otrzymuje zaliczkę na przejazdy taksówkami przy wyjazdach służbowych do państw wymienionych w załączniku do zarządzenia.
2. Zaliczkę przyznaje kierownik jednostki delegującej w wysokości 10% diety dziennie.
3. Zaliczka podlega rozliczeniu według zasad określających rozliczanie kosztów podróży za granicę.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ PAŃSTW, PRZY WYJAZDACH DO KTÓRYCH PRACOWNIK OTRZYMUJE ZALICZKĘ NA PRZEJAZDY TAKSÓWKAMI

1. Afganistan

2. Algieria

3. Angola

4. Argentyna

5. Bangladesz

6. Birma

7. Boliwia

8. Brazylia

9. Burundi

10. Chile

11. Czad

12. Dahomej

13. Egipt

14. Ekwador

15. Etiopia

16. Federacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich

17. Filipiny

18. Gabon

19. Gambia

20. Ghana

21. Gujana

22. Gwatemala

23. Gwinea

24. Haiti

25. Honduras

26. Hongkong

27. Indie

28. Indonezja

29. Irak

30. Iran

31. Jemen

32. Jordania

33. Kambodża

34. Kenia

35. Kolumbia

36. Kongo

37. Kostaryka

38. Kuwejt

39. Kuba

40. Laos

41. Liban

42. Liberia

43. Libia

44. Malawi

45. Malezja

46. Mali

47. Maroko

48. Mauretania

49. Meksyk

50. Mozambik

51. Namibia

52. Nepal

53. Nigeria

54. Nikaragua

55. Oman

56. Panama

57. Pakistan

58. Paragwaj

59. Peru

60. Republika Malgaska

61. Republika Południowej Afryki

62. Rodezja

63. Rwanda

64. Salwador

65. Senegal

66. Sierra Leone

67. Singapur

68. Somalia

69. Sri Lanka (Cejlon)

70. Sudan

71. Syjam

72. Syria

73. Tanzania

74. Togo

75. Tunezja

76. Uganda

77. Urugwaj

78. Wenezuela

79. Wietnam

80. Zambia

81. Bahrain

82. Botswana

83. Katar

84. Lesotho

85. Swaziland (Ngwane)

86. Zimbabwe

87. Wybrzeże Kości Słoniowej

1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 28 maja 1988 r. (M.P.88.17.139) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1988 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020