Ustalenie kategorii pracowników terenowych państwowej administracji leśnej i rolnej, którym przysługują uprawnienia strażników łowieckich.

M.P.60.29.139
ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 29 lutego 1960 r.
w sprawie ustalenia kategorii pracowników terenowych państwowej administracji leśnej i rolnej, którym przysługują uprawnienia strażników łowieckich.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1. Uprawnienia strażników łowieckich przysługują następującym pracownikom terenowym:
1) 1 państwowej administracji leśnej: nadleśniczym, adiunktom leśnym, leśniczym, podleśniczym, gajowym i funkcjonariuszom Straży Leśnej;
2) państwowej administracji rolnej: kierownikom kluczy i gospodarstw rolnych i ich zastępcom, kierownikom gospodarstw rybackich i ichtiologom, kierownikom stadnin państwowych i ich zastępcom, dyrektorom stacji hodowli roślin, kierownikom gospodarstw stacji hodowli roślin.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 marca 1962 r. (M.P.62.32.151) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 kwietnia 1962 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1960.29.139

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie kategorii pracowników terenowych państwowej administracji leśnej i rolnej, którym przysługują uprawnienia strażników łowieckich.
Data aktu: 29/02/1960
Data ogłoszenia: 30/03/1960
Data wejścia w życie: 30/03/1960