Specjalny obszar ochrony siedlisk Krzemionki (PLH260024)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzemionki (PLH260024)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Krzemionki (PLH260024 2 ), obejmujący obszar 691,12 ha, położony w województwie świętokrzyskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KRZEMIONKI (PLH260024)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 348323,57 675744,01
2 348255,79 675855,22
3 348255,99 675858,50
4 348221,41 675949,07
5 348173,66 676061,04
6 348122,62 676161,49
7 348088,04 676224,06
8 348022,17 676345,91
9 348006,83 676363,63
10 347949,26 676456,26
11 347926,48 676491,57
12 347832,07 676637,90
13 347702,69 676856,82
14 347699,56 676862,11
15 347692,67 676863,17
16 347655,03 676864,23
17 347511,39 676856,28
18 347483,83 676847,80
19 347344,42 676788,43
20 347262,80 676767,23
21 347260,96 676766,41
22 347258,02 676765,11
23 347239,47 676753,98
24 347180,64 676702,04
25 347131,87 676669,17
26 347058,20 676638,96
27 347010,49 676625,71
28 346933,10 676576,94
29 346909,88 676558,54
30 346902,34 676552,57
31 346883,37 676537,76
32 346881,80 676536,48
33 346870,70 676527,40
34 346813,64 676475,78
35 346715,71 676442,44
36 346639,09 676419,65
37 346584,92 676398,15
38 346507,68 676376,18
39 346486,07 676370,79
40 346484,08 676370,25
41 346435,07 676356,96
42 346357,66 676343,69
43 346276,06 676310,79
44 346266,69 676307,01
45 346171,56 676274,18
46 346097,68 676238,91
47 346076,16 676231,95
48 346028,61 676217,29
49 345973,28 676192,66
50 345918,93 676170,40
51 345873,86 676149,92
52 345838,56 676134,52
53 345836,87 676122,57
54 345851,33 676103,50
55 345877,31 676081,29
56 345918,18 676062,64
57 345974,97 676046,29
58 345999,48 676032,88
59 346052,92 675891,85
60 346050,61 675879,80
61 346025,04 675855,32
62 345993,42 675872,05
63 345963,94 675885,42
64 345907,73 675894,33
65 345784,33 675869,99
66 345726,40 675857,65
67 345683,90 675832,29
68 345648,94 675791,50
69 345637,06 675763,35
70 345617,40 675716,78
71 345598,41 675545,15
72 345590,45 675452,32
73 345779,10 675117,91
74 345877,62 675128,20
75 345882,75 675128,76
76 345978,31 675139,22
77 346005,69 675144,66
78 346007,71 675138,65
79 346007,69 675138,64
80 346176,79 674935,87
81 346222,75 674936,54
82 346262,32 674944,78
83 346302,49 674975,98
84 346317,49 674950,54
85 346385,12 674999,90
86 346419,21 675054,27
87 346419,17 675054,29
88 346422,32 675058,59
89 346470,59 675036,55
90 346500,26 675023,00
91 346594,19 674945,25
92 346684,15 674889,79
93 346726,82 674854,12
94 346773,57 674790,55
95 346789,75 674779,34
96 346837,52 674746,24
97 346971,84 674690,56
98 346988,98 674660,58
99 347166,30 674359,01
100 347232,78 674397,03
101 347335,60 674421,64
102 347593,29 674476,05
103 347495,79 674634,73
104 347413,16 674768,92
105 347375,48 674823,12
106 347333,18 674909,06
107 347205,81 675135,89
108 347202,76 675133,38
109 347162,42 675102,91
110 347127,23 675076,34
111 347092,59 675068,53
112 347061,91 675065,45
113 347042,73 675065,09
114 346960,60 675155,46
115 346883,92 675218,44
116 346817,91 675275,05
117 346784,21 675303,96
118 346645,16 675484,73
119 346583,57 675522,80
120 346550,15 675545,45
121 346133,50 675785,58
122 346117,37 675794,00
123 346125,02 675810,46
124 346187,08 675811,04
125 346299,86 675830,36
126 346370,20 675843,80
127 346402,55 675844,34
128 346433,86 675839,56
129 346468,94 675826,94
130 346531,73 675792,76
131 346594,11 675758,80
132 346628,83 675739,90
133 346661,53 675709,88
134 346741,63 675616,26
135 346765,42 675630,65
136 346935,89 675445,53
137 347099,54 675320,98
138 347183,54 675278,99
139 347237,12 675161,68
140 347221,88 675149,13
141 347285,58 675031,35
142 347409,20 674798,66
143 347452,16 674734,54
144 347512,98 674638,03
145 347605,87 674482,99
146 347730,78 674544,22
147 347828,93 674599,75
148 347960,66 674695,32
149 347946,74 674748,04
150 348347,62 674989,40
151 348380,68 674962,95
152 348644,35 675111,73
153 348741,06 675206,78
154 348607,70 675328,15
155 348584,45 675468,93
156 348323,57 675744,01
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 350387,95 673866,99
2 350256,98 673934,47
3 350263,31 673972,72
4 350260,27 673974,09
5 350278,87 674030,79
6 350316,84 674146,52
7 350320,25 674165,82
8 350352,37 674210,29
9 350360,35 674219,74
10 350395,37 674273,89
11 350423,30 674328,08
12 350401,66 674330,14
13 350323,98 674353,75
14 350233,28 674392,28
15 350191,01 674418,99
16 350205,01 674545,30
17 350200,56 674576,32
18 350127,78 674614,19
19 350117,91 674467,60
20 350108,84 674315,12
21 350105,91 674251,62
22 350101,96 674165,78
23 350093,77 674021,28
24 350093,28 674012,23
25 350083,59 674016,81
26 350083,61 674016,48
27 350078,04 674025,27
28 349838,53 674244,18
29 349747,50 674315,71
30 349466,81 674135,81
31 349451,64 674183,49
32 349412,62 674173,74
33 349399,62 674185,66
34 349315,09 674161,82
35 349217,55 674284,28
36 349192,62 674284,28
37 349178,53 674278,86
38 349150,36 674300,54
39 349512,33 674522,70
40 349324,84 674693,93
41 349134,10 674867,33
42 349017,06 674967,03
43 348867,50 674864,08
44 348878,34 674802,31
45 348848,00 674777,38
46 348814,40 674760,04
47 348794,89 674766,54
48 348762,38 674753,54
49 348738,54 674735,11
50 348720,11 674719,94
51 348707,11 674688,51
52 348723,37 674660,34
53 348637,75 674612,65
54 348521,79 674542,21
55 348358,15 674437,09
56 348734,94 674099,19
57 348765,63 674076,20
58 348657,26 674014,43
59 348725,53 673903,89
60 348767,80 673912,56
61 348799,23 673845,37
62 348665,93 673774,92
63 348680,02 673744,58
64 348572,73 673681,72
65 348614,99 673631,87
66 348623,66 673597,19
67 348807,90 673270,99
68 348869,67 673194,04
69 348950,49 673064,93
70 348948,59 673061,43
71 349190,94 672620,15
72 349236,53 672557,30
73 349088,00 672471,19
74 349015,21 672427,92
75 349086,36 672318,40
76 349116,34 672272,18
77 349188,80 672155,65
78 349212,31 672067,15
79 349228,87 672023,57
80 349250,31 671969,45
81 349268,89 671916,26
82 349299,83 671846,99
83 349572,36 672007,93
84 349857,57 672174,67
85 349660,80 672810,52
86 349601,97 673009,61
87 349488,04 673374,56
88 349573,42 673430,84
89 349628,04 673453,62
90 349707,55 673474,06
91 349784,95 673539,52
92 349870,55 673595,35
93 349956,90 673739,06
94 349980,02 673748,58
95 350024,66 673735,68
96 350088,15 673729,48
97 350106,79 673727,66
98 350174,84 673675,25
99 350209,86 673626,89
100 350312,55 673573,78
101 350400,85 673528,11
102 350465,26 673658,34
103 350531,79 673792,88
104 350441,01 673839,65
105 350387,95 673866,99

________________________________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Krzemionki (PLH260024) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KRZEMIONKI (PLH260024)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KRZEMIONKI (PLH260024)

Lp. Kod1) Nazwa
1 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)
2 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
3 9110 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)
______________________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KRZEMIONKI (PLH260024)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia
2 obuwik pospolity Cypripedium calceolus
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.363

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Krzemionki (PLH260024)
Data aktu: 20/01/2022
Data ogłoszenia: 11/02/2022
Data wejścia w życie: 26/02/2022